Mediestödet Tidningar på nationell nivå som vill ge ett annat perspektiv förlorar sitt mediestöd. Det är den enkla slutsats man kan dra av det beslut från Mediestödsnämnden som blev offentligt i måndags.

Det nya mediestödet kommer utarma den nationella mediefloran.

Det är ingen konspirationsteori. Det är inte något kverulantiskt gnäll på grund av att Dagens Arena blev utan stöd.

Det är ett enkelt faktum.

Var detta alltså vad som avsågs med det nya mediestödet? Grunden till förslaget togs fram under den förra regeringen, men inriktningen ändrades delvis efter regeringsskiftet 2022 och det var Tidö-regeringen som tog fram och såg till att klubba igenom propositionen förra året.

Nu tycks stödet handla om att stötta de som redan går bra

Då sade kulturminister Parisa Liljestrand att stödet ska bidra till en mediemångfald även nationellt.

– Min bedömning är att regeringen i hög utsträckning beaktat nischtidningarna, sade hon.

Men så blev det alltså inte.

Tidningar som Flamman, Altinget, Bulletin, Kvartal, liberala Nu och alltså även Dagens Arena, har alla fått avslag på det som kallas redaktionsstöd.

I debatten som följt på beslutet framställs det ofta som att det är tidningar med politisk inriktning som nu förlorar stöd. Det stämmer väl delvis också, och det är förstås viktigt att bevara en åsiktsmångfald bland de nationella medierna. Det är i mångt och mycket de tidningar som varit med och satt dagordningen för det politiska samtalet som förlorar stöd. Om det tvingas lägga ned är det andra som därmed kommer fylla den funktionen.

Men det är inte bara åsikter det handlar om. Det är viktigt att slå fast. Det är också opartisk och granskande journalistik som lägger sitt journalistiska filter på områden och sektorer som inte skulle granskas annars.

En paradox i sammanhanget är att avslagen från Mediestödsnämnden i de flesta fall tycks ha motiverats med att de aktuella tidningarna visserligen gör viktiga insatser, men att deras räckvidd är för dålig. De har inte tillräckligt många regelbundna läsare.

Förr handlade mediestödet om att stötta de tidningar som inte gick så bra, just för att säkra mångfalden. Nu tycks stödet handla om att stötta de som redan går bra.

Hur tänkte regeringen där?

För Dagens Arenas del har mediestödet aldrig varit någon avgörande del av vår finansiering, men självklart spelar det roll. Utan mediestöd har vi färre journalisttimmar att arbeta med. Något kommer få ge vika i vår bevakning, våra essäer och våra debattartiklar.

Den verkligheten ställs nu väldigt många så kallade nischtidningar inför.

Går det inte att hitta andra finansieringsvägar? Det gör det kanske. Men för många innebär veckans besked nedläggning.