Brittiska skolflickor. (Wikimedia)

debatt Att införa skoluniform kommer inte att stoppa gängkriminaliteten. För det krävs helt andra förebyggande och riktade insatser, skriver Esma Yagci från SSU Stockholms län.

Kristdemokraternas ungdomsförbund skriver i Aftonbladet att ”problemskolor” ska införa skoluniform som ett sätt att stoppa gängkriminaliteten. Det borde inte förvåna någon att KDU väljer att följa sitt parti i att föreslå billiga populistiska förslag.

Inget barn ska lockas in i en kriminell livsstil. Vi som har gått i de skolor som KDU kallar för problemskolor har sett med egna ögon hur 12–13-åringar hamnar i gängen och växer upp i dem. Det är skrattretande att tro att gängkriminaliteten som har sina rötter i den omfattande bostads- och skolsegregationen skulle lösas av skoluniformer. Detta blundar KDU för eftersom de inte är beredda att göra vad som egentligen krävs. Vi måste komma åt den socioekonomiska segregationen i vårt samhälle.

KDU vill att rätten att uttrycka sin identitet genom sin klädstil enbart ska gälla vissa unga. De som har det bättre ställt och vars stil passar in i de unga konservativas normer. KDU har ingen sympati åt den stora majoritet unga som går i ”problemskolor” och som gör rätt för sig.

Vi behöver bryta nyrekryteringen av unga genom förebyggande och riktade insatser samt se till att fler döms för brott som begås. Vi vill:

  • Rekrytera de duktigaste lärarna till skolor i de av polisen utpekade utsatta områdena.
    Alldeles för många unga tappar hoppet om att klara skolan redan i mellanstadieålder.
  • Stärka socialtjänsten så fler unga på glid får ta del av insatser tidigt så unga inte hoppar av skolan.
    Utbildning och vuxenvärldens närvaro är avgörande för att unga som har det tufft ska klara skolan och få jobb.
  • Skärpa straffen för grova brott och se fler polisanställda.
    Den som begår brott eller som rekryterar unga till kriminalitet ska räkna med att bli lagförd.

Jensens grundskola i Göteborg gör fel i att införa sin utpekande klädkod. Med det visar de vilka som är välkomna och vilka som inte är det. Vi behöver bekämpa brotten, men också brottens orsaker. Skoluniformer åstadkommer inget av det. Det är ett tomt förslag som kommer ifrån ett visionslöst ungdomsförbund.

Esma Yagci, ordförande Stockholms läns SSU-distrikt