Carl-Michael Palmér och Emil Norén

debatt Ibland påminner socialdemokratins partiledarval om att utse en ny påve. Det är dags nu för socialdemokratin att börja öppna upp valen, skriver SSU-ledarna Carl-Michael Palmér och Emil Norén.

Det är nu drygt 130 år sedan Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti grundades. Ett parti som till stor del hade till mål att demokratisera Sverige med allmän och lika rösträtt. Införa fullskalig politisk demokrati. Det är något som socialdemokratin i grunden lyckats med på ett framgångsrikt sätt. Men vi kanske inte alltid på samma sätt varit lika framgångsrika att utveckla den egna interndemokratin.

När socialdemokratin ska utse partiledare så duggar svaret ofta tätt från troliga kandidater: “Nej, jag kommer inte att ställa upp”. Det blir någon slags märklig tävling i vem som kan säga nej flest gånger, det är en internkultur som kommit att påverka socialdemokratin på gott och ont. Vi har som parti undvikit öppna strider men samtidigt har ledarfrågan allt för många gjorts upp i alltför slutna rum och valberedningar. Ibland påminner socialdemokratins partiledarval om att utse en ny påve. Det saknas bara detaljen att när valberedningen ska lansera sin partiledarkandidat att vit rök kommer ut från skorstenen på Sveavägen 68.

Många av våra systerpartier runt om i Europa har under senare år öppnat upp sina partiledarval

Många av våra systerpartier runt om i Europa har under senare år öppnat upp sina partiledarval, detta har engagerat partimedlemmar och sympatisörer att mejsla fram den kandidat som ligger i linje med den politik man som medlemmar anser att partiet bör ta.

Det är dags nu för socialdemokratin att börja öppna upp valen av partiordförande och partisekreterare. Det är av vikt att arbetarrörelsen får möjlighet att lyssna till flera olika viljor och kandidater där medlemmarna får göra sin uppfattning hörd om vilken riktning socialdemokratin ska ha. Likaså är valet av partisekreteraren central, det är medlemmarnas representant och den som har huvudansvaret för den egna organisationen.

Vi, representanter från SSU Stockholm och Norrbotten vill införa direkta val av partiordförande och -sekreterare. Vi vill även att valen ute i partidistrikten, i den mån det möjligt går, demokratiseras och ger partimedlemmarna mer direkta möjligheter att påverka. Vi är övertygade om att kombination av direkta medlemsval och representativ demokrati är det som kommer tjäna socialdemokratin mest åren som kommer. Det är dags att reformera vår internkultur.

 

Carl-Michael Palmér, Vice ordförande SSU Stockholm
Emil Norén, Vice ordförande SSU Norrbotten