Esma Yagci, ordförande SSU Stockholms län.

debatt Vittnesmålen från anställda på Espresso House är endast toppen på ett isberg. Otrygga anställningar, obekväm arbetstid utan OB-tillägg, borthyvlade timmar och dålig arbetsmiljö har blivit en del av vår vardag. Det är hög tid att politikerna tar ungas otrygghet på allvar, skriver SSU Stockholms läns ordförande Esma Yagci.

Anställda och tidigare anställda på Espresso House går nu ut i protest mot de dåliga arbetsvillkoren på företaget. Att obetalt övertidsarbete, bortplockade arbetstimmar, grundlösa uppsägningar och andra kollektivavtalsbrott förekommer kan kanske förvåna Sverigechefen Stina Möller, men inte mig som tidigare arbetat på Espresso House.

Men faktum är att Espresso House inte är det enda företaget som trampar på oss unga. Vittnesmålen om Moa som blev uppsagd för att hon glömde fylla på sugrör och Elin som förlorade jobbet för att hon blev gravid, är tyvärr endast toppen på ett stort isberg.

När jag träffar medlemmar och andra unga personer runt om i länet får jag ofta höra hur företag i olika branscher utnyttjar den låga fackliga anslutningsgraden bland unga och kunskapsbristen om rättigheter på arbetsplatserna. Det är betydligt lättare att ignorera att betala ut sjuklön, OB-tillägg, eller semesterersättning till en SMS-anställd ung person som är i behov av fler timmar för att få ekonomin att gå ihop. Espresso House och många andra företag vet att unga personer troligtvis inte kommer att protestera, på grund av rädslan att bli av med jobbet – en maktposition som de flitigt utnyttjar.

På många områden har Sverige utvecklats till ett av världens bästa länder, men när det kommer till ungas situation på arbetsmarknaden har vi gått tillbaka istället för fram. Vi går mot en daglönartid, med den enda skillnaden att man blir inkallad till jobbet digitalt, ofta med ett sms i mobilen tidigt på morgonen samma dag.

De otrygga anställningsformerna, tuffa arbetsvillkoren och osäkra privatekonomin är inte bara stressande, utan påverkar möjligheterna att kunna spara ihop till ett körkort eller låna till ett bilköp, för att inte tala om möjligheten att hyra eller köpa en egen bostad. Jobbsituationen påverkar med andra ord livssituationen. Politiker brukar fråga sig varför psykisk ohälsa bland unga ökar och säger sig vilja göra något åt det. Det är hög tid att de agerar!

SSU Stockholms län vill att:

  • De prekära anställningsförhållandena tas bort!

Utnyttjandet av unga på arbetsmarknaden måste få ett stopp. Inför valet ville Socialdemokraterna att den otrygga anställningsformen allmän visstid ska avskaffas, att rätten till heltidsanställning ska stärkas och att möjligheten för arbetsgivaren att hyvla bort arbetstid ska stoppas. Regeringen tillsatte nyligen en utredning av arbetsrätten, men varför saknas detta bland utredningsdirektiven?

  • Arbetsmiljön prioriteras högre!

Det är positivt att regeringen allt oftare lyfter arbetsmiljöpolitiken, såsom i Stefan Löfvens regeringsförklaring och i intervjuer med den nya arbetsmarknadsministern. Men vi vill se handling! Ungas arbetsmiljö blir allt sämre, trots det tvingas Arbetsmiljöverket sänka sina ambitioner. Myndigheten måste få resurser för att kunna utföra inspektioner på arbetsplatser och vassare verktyg för att stoppa arbetsmiljöbrott. Hade Arbetsmiljöverket varit skarpare mot Espresso House hade protesterna kanske kunnat undvikas.

  • Ungas position på arbetsmarknaden stärks!

Unga personer befinner sig ofta i ett svårt läge med begränsade möjligheter för att ta nästa steg i livet, till exempel att ta körkort och därigenom bredda sitt jobbsökarområde, köpa en bil eller flytta hemifrån. Det gläder oss att regeringen förra året genomförde SSU-reformen CSN-lån för körkort; en reform som visat sig vara populär bland långtidsarbetslösa. Men vad hände med den utlovade utvidgningen av målgruppen till oss unga?

Även vi unga har rätt till trygga anställningar, lön i slutet av månaden, en schysst arbetsmiljö och möjlighet att forma våra liv. Vill ni att den psykiska ohälsan bland unga minskar måste ni ta otryggheten på arbetsmarknaden på allvar!

Esma Yagci, ordförande SSU Stockholms län