Kadir Kasirga Bild: Lieselotte van der Meijs

debatt Inom kort lägger Stockholms stad sin budget för nästa år. Det är en vattendelare som visar vilken väg huvudstaden väljer att gå. Om det inte görs en ordentlig satsning på skolan så kommer vi som samhälle få betala dyrt i framtiden, skriver Kadir Kasirga (S). 

Om inte det förebyggande arbetet med att bryta rekryteringen till gängen ges högre prioritet så kommer inte kampen mot den organiserade brottsligheten att lyckas. Än värre är att den politik som förs just nu riskerar att göra dagens unga pojkar till morgondagens gängmedlemmar. Om några dagar lägger Stockholms stad sin budget för nästa år. Det är en vattendelare som visar vilken väg staden väljer att gå. Om det inte görs en ordentlig satsning på skolan så kommer vi som samhälle få betala dyrt i framtiden. Vi ser ett krav som absolut viktigast: gör en rejäl satsning på skolan.

Alla andra politikområden kan vi bråka om utifrån våra olika ideologiska ingångar, men om skolan måste vi kunna enas om.

Det är obegripligt att staden håller på att göra samma misstag som gjordes år 2012.

Alla aktörer i samhället som arbetar med att bekämpa brottslighet säger samma sak. Utöver polisens arbete med att plocka bort våldet och de individer som står för det från gatan, så måste vi satsa på det förebyggande arbetet. Om två nya personer rekryteras in i kriminalitet för varje individ som lagförs så säger det sig självt att problemet aldrig kommer att lösas. Lösningen är tvådelad: plocka bort de som står för våldet idag, och bryt rekryteringen.

Polis, akademin, sakkunniga, alla säger detta. Vi måste satsa mer på det förebyggande arbetet. Vi för regelbundet samtal med polisen på olika nivåer, och de lyfter gemensamt fram en sak: satsa på skolan. Satsa på att ge unga en alternativ framtid till det som gängen lockar med. Vi får rapporter om att barn, en del så unga som åtta år, används av gängen för att göra enklare ”ärenden.” Det är en del av rekryteringsprocessen, där ”ärendets” storlek, och därmed olaglighet, ifråga växer lite för varje gång. Så dras barn metodiskt in i kriminalitet. Skolan och andra förebyggande insatser är skyddsvallen som kan hindra denna stegvisa rekrytering.

Trots att alla vet detta så lade det moderatledda styret i Stockholm förra året den sämsta skolbudgeten staden någonsin sett. Nerbrutet i pengar så genomför staden besparingar på skolan. Mycket mer ska göras med mycket mindre. Och det i en tid när vi vet hur viktig skolan är för att unga inte ska hamna snett. Man struntar i varningssignaler från polis och andra om att pengar måste till om vi ska klara detta. Det är häpnadsväckande. Men det är än mer obegripligt att staden håller på att göra samma misstag som gjordes år 2012. Misstag som till stor del har skapat dagens gäng.

År 2012 larmades det från tjänstemän i Järva om att pengarna var slut samtidigt som ett gäng unga pojkar var på väg in i kriminalitet. Insatser för att stoppa detta var svåra att genomföras, mer resurser behövdes. Men inget gjordes, inga mer resurser tilldelades. Larmrapporten diariefördes inte ens. Han som skrev den ”erbjöds” ett gå i förtidspension. På klarspråk: saken tystades ner. Men killarna växte upp och utgör idag en del i de gäng som plågar Stockholmsområdet med sitt dödliga våld. 

Det finns en sorts ledsam ironi i att den ansvariga politikern som gjorde de nedskärningarna hette Anna König Jerlmyr (M). Då var hon socialborgarråd. Idag är hon finansborgarråd och den som bestämmer i Stockholm. Och det hon bestämde förra året var att skolan skulle beläggas med kraftiga besparingar. Besparingar som går helt emot den evidens som finns för hur vi ska lyckas knäcka gängen. Antingen görs detta medvetet, eller så har man inte lärt någonting.

rarfacken varnade när Anna König Jerlmyr presenterade sin budget. Man skulle helt enkelt inte klara av sitt uppdrag. Man har fått en ”omöjlig” uppgift som de uttrycker det, konsekvenserna kommer att bli ödesdigraVi är genuint oroade över att det moderatledda styret håller på att upprepa samma misstag som de gjort under tidigare mandatperioder, att besluten som tas idag kommer få svåra konsekvenser på sikt. Där gängen får lättare att rekrytera och allt färre unga pojkar ser en framtid utanför det kriminella livet.

Vi vädjar till det moderatledda Stockholms styre att tänka om och lägga en kraftig satsning på skolan. Annars kommer detta inte gå.

Kadir Kasirga (S)
Oppositionsborgarråd, Stockholm Stad