Kadir Kasirga Bild: Lieselotte van der Meijs

debatt Rasism och antisemitism ska inte tolereras i skolan och förskolan. Vi socialdemokrater i Stockholms stad föreslår ett skärpt värdegrundsarbete och ett samarbete med Judiska församlingen, skriver Kadir Kasirga (S), oppositionsborgarråd.

Nyligen presenterade Malmö stad rapporten ”Skolgårdsrasism, konspirationsteorier och utanförskap” om antisemitismen i Malmös förskolor, skolor, gymnasier och vuxenutbildning. Det är en dyster läsning som synliggör en oroväckande utveckling där judiska elever vittnar om trakasserier i skolan. Många känner sig inte trygga.

Rapporten är ett samarbete mellan kommunen och Judiska församlingen i Malmö. Det är ett mycket bra initiativ. Vi måste belysa och lyfta fram hat och intolerans i ljuset för att kunna bekämpa det. Samhället måste tydligt markera att detta inte är acceptabelt.

Malmö är inte ensamma om den här problematiken utan liknande tendenser och attityder finns i hela landet. Även i Stockholms stad. Aftonbladet avslöjade i en journalistisk granskning 2018 att elever med judisk bakgrund utsattes för rasistiskt hat och hot från andra elever. Den ökande antisemitismen bland unga måste bekämpas med kraft och alla delar av samhället måste sluta sig samman för bemöta de problem vi står inför idag.

Vi Socialdemokrater i Stockholm föreslår att en liknande samarbetsmodell med Judiska församlingen införs även i Stockholms stad och att värdegrundsarbetet i skolan måste skärpas.

På samma sätt som misshandel och våld alltid ska polisanmälas måste rasistiska kommentarer och tillmälen också anmälas.

Utöver uppdraget att skapa förutsättningar för elever att uppnå kunskapsmålen har skolan också ett demokratiuppdrag. Demokratiuppdraget går ut på att fostra och förbereda våra barn att bära det demokratiska samhällets grundvärderingar med utgångspunkt i att respektera alla människor lika värde.

Alla elever ska känna sig trygga i skolan oavsett bakgrund, kön eller religion. Det måste vara en självklarhet i alla stadens skolor. Därför är det viktigt att förstärka värdegrundsarbetet och fortbilda all personal i förskolan, skolan och gymnasiet i hur man upptäcker och motverkar diskriminering, särskilt baserad på religiös tillhörighet, bland barn och unga.

Det är viktigt att skolledningar och lärare ges rätt verktyg och känner uppbackning från politiken när de markerar mot och konfronterar dessa oacceptabla attityder.

Det här är en samhällsutveckling vi måste bekämpa tillsammans. På samma sätt som misshandel och våld alltid ska polisanmälas måste rasistiska kommentarer och tillmälen också anmälas. Det ska vara tydligt att rasism och antisemitism inte är acceptabelt och hemmet ska kontaktas omgående då det sker.

Våra grundläggande demokratiska värderingar är under hot på ett sätt som de inte har varit på mycket länge. Nu behöver politiken, skolan, civilsamhället och religiösa församlingar öka sitt samarbete för gemensamt mota den växande diskrimineringen bland elever på grund av trosuppfattning och etnicitet.

 

Kadir Kasirga (S), oppositionsborgarråd Stockholms stad