Vad vill Magdalena Andersson prioritera: Hårdare åtstramningsåtgärder eller omfattande, men smarta, investeringar i välfärden? skriver Malin Hanson och Riad Aliefendic (Tvärdrag).

Med mindre än två år kvar till Europaparlaments- och riksdagsvalet är det hög tid att fundera över vilka prioriteringar som vi socialdemokrater vill satsa på. I takt med att valdagen närmar sig kommer kampen om väljarnas gunst att tillta. Men behovet av att locka väljare får inte hindra Socialdemokraterna från att våga berätta för människor om det samhälle som vi vill skapa: ett rättvist och solidariskt samhälle med minskade klassklyftor och ökad jämlikhet. Visst är det viktigt att vi vinner valet, men minst lika viktigt är att vi gör det på en bra och trovärdig politik.

I vårt grannland Danmark segrade Socialdemokraterna i valet 2011. Det var knappast några progressiva välfärdslösningar som stod högst på våra danska kamraters agenda. I partiets strävan att vinna makten anpassade sig partiet till en alltmer högervriden finans- och arbetsmarknadspolitik. Samtidigt försökte man neutralisera Dansk Folkeparti genom att åtminstone delvis gå med på partiets problembeskrivning av landets migrationspolitik. Denna tudelade triangulering räckte för att vinna regeringsmakten, men tycks ha lämnat partiet i ett förvirrat tillstånd utan styrfart. I dag har man accepterat speciella språk- och kulturtest för personer som söker uppehållstillstånd och har valt att behålla den åldersgräns på 24 år för äktenskap mellan danska medborgare och utomeuropeiska medborgare som den borgerliga regeringen införde.

Nu är tack och lov Sverige inte Danmark – men vi vill ändå höja ett varningens finger. Vi både tror och hoppas att vårt eget parti har kunskapen och modet att stå emot Sverigedemokraternas främlingsfientliga argument. Men vi oroar oss samtidigt för en ökad omprioritering inom andra områden, inte minst vad gäller den ekonomiska politiken. Inför valet måste vi kunna presentera ett verkligt socialdemokratiskt alternativ. Vi måste våga föreslå satsningar som kommer så många som möjligt till del, och som främjar en hållbar utveckling. Det är inte gratis, men en fråga är om vår partiledning har förstått att solidarisk välfärdspolitik också måste få kosta.

I en intervju i Sydsvenskan (24/2) uttryckte Magdalena Andersson sitt missnöje över att Anders Borg missköter Sveriges statsfinanser genom att lägga fram en alltför expansiv statsbudget. Det vore intressant att höra Magdalena Andersson resonera kring hur hon själv vill prioritera: Hårdare åtstramningsåtgärder eller omfattande, men smarta, investeringar i välfärden? Är det att budgeten är expansiv som är problemet, eller innehållet i alliansens politik?

I Sverige såväl som i Danmark står vi inför stora politiska utmaningar. Fler slutar skolan utan fullständiga betyg. Arbetslösheten stiger. Stödet för främlingsfientliga partier breder ut sig, inte minst bland arbetarklassen. I ett sådant läge måste vi påminna oss själva om varför vi blev socialdemokrater. Den internationella solidariteten och tron på alla människors lika värde måste stå i fokus för vår politik. Vi ska veta målet och vara beredda att pröva nya medel. Men passa oss noga för att som danskarna kasta kompassen överbord.

Malin Hanson, Chefredaktör Tvärdrag
Riad Aliefendic, Redaktionsordförande Tvärdrag