Bild: Pixabay

fredagskrönikan En superreducerad moms är på gång inom EU. Spännande material att slänga in i valrörelsen, skriver Jonas Nordling. 

Häromdagen föreslog Moderaterna som bekant en tillfälligt slopad elskatt. En påminnelse om att vi gått in i en valrörelse där alla medel är tillåtna för att vinna väljarnas förtroende. Och spaningen efter andra kreativa utspel lär vara i full gång inom alla partier.

Utifrån detta scenario vore det spännande om valfläsk kunde kokas på momsfrågan. Normalt sett är det en omöjlighet av flera skäl, inte minst på grund av dess bristande sexighet. Men i förra veckan hände något som skulle kunna förändra den synen.

Sjunde december fattade nämligen Ekofinrådet ett beslut som tillåter alla medlemsstater inom EU att införa så kallad superreducerad moms. Allt som innehåller epitetet super borde visserligen väcka intresse alternativt skepticism, men detta är verkligen en så kallad gamechanger. Framför allt så kommer detta innebära en möjlighet att införa så kallad nollmoms med bibehållen rätt att göra momsavdrag. Vilket naturligtvis är ytterst förmånligt. Och därmed inte möjligt att erbjuda alla, förstås.

Det är dock fastslaget att arton så kallade produktkategorier ska kunna få tillgång till supermomsen. Här återfinns självklara allmännyttiga områden som mat, vatten, hälsa, idrott och kultur. Men också lite mer oväntade sektorer som begravningsentreprenörer och hotell. Gemensamt är dock att verksamheter som får förmånen att använda denna momslösning ska vara bärande och nödvändiga för samhället. Men det räcker inte.

En udda detalj är att varje land bara får använda supermoms på sju av de arton uppräknade kategorierna.

En udda detalj är nämligen att varje land bara får använda supermoms på sju av de arton uppräknade kategorierna. Varför just sju? Oklart, menar en skatteexpert jag intervjuade nyligen. En typisk EU-kompromiss, antagligen.

Vid en snabb blick på listan över de arton kategorierna ser man dock att det finns många intressen som nu borde vädra morgonluft. Många lobbyister är redan i full gång med att försöka påverka utfallet på det arbete som just nu pågår på Finansdepartementet med att förbereda vilka sektorer som blir de lyckliga sju. Om det nu ens blir så många. Vi har andra lösningar i form av subventioner och stöd som kanske känns säkrare för dessa aktörer än en framtida supermoms. Men så har vi det här med valet. Och politiker som vill vinna folkets förtroende.

En nollmoms på varor och tjänster som idag ligger på sex, 12 eller till och med 25 procent låter oemotståndligt för den som vill krydda sina vallöften. Att det betyder minskade skatteintäkter i andra ändan må vara ett problem, men den effekten får till exempel även en slopad elskatt. När det passar opinionen att erbjuda lägre priser för väljare så kommer så ske. Speciellt i en valrörelse.

Så det parti som vill sträcka upp fingret för att kolla valvinden inför kommande utspel, missa inte supermomskortet. Men skynda på. Det finns tydligen bara sju kort att spela ut.

Ha en bra helg!

 

Jonas Nordling är chefredaktör och utgivare för Dagens Arena