Peppe702

Inför valet lovade Löfven att järnvägsunderhållet skulle återföras till staten. Det är nu hög tid för regeringen att stoppa alla nya upphandlingar av drift och underhåll, skriver Jörgen Lundström.

Så gott som dagligen rapporteras om tågförseningar. Det drabbar givetvis enskilda resenärer hårt. Men än värre är de stora negativa effekter som ett eftersatt och ineffektivt järnvägsunderhåll har på hela vår samhällsekonomi, och i förlängningen våra resemönster.

Medborgarnas ilska är stor. På Sekos uppdrag ställde TNS-SIFO frågor till svenska folket om de, generellt sett, litade på att tågen i Sverige kommer fram enligt tidtabell? Hela 66 procent svarade nej. Detta innebär att förtroendet för järnvägens möjlighet att leverera enligt tidtabell är uselt.

Järnvägens kris drabbar godstågen som bär en stor del av svensk export på sina hjulaxlar. Människor blir försenade till jobbet och personalen på tågen får utstå hot och våld.

Det svenska järnvägsnätet håller på att falla samman. Under 2013 försämrades tillståndet i järnvägsnätet på grund av att underhåll inte var i nivå med slitage av anläggningen. Som exempel kan nämnas att behovet av att byta ut spårväxlar ligger på 660 stycken. Endast 25 byttes ut under år 2013. Man behöver inte vara expert för att inse att situationen succesivt blir värre.

Inför riksdagsvalet 2014 hade flera partier insett det omöjliga i systemet och att det inte längre räckte med att utreda ihjäl frågan eller att med en dåres envishet hävda att en ”marknad” skulle lösa problemen. Här krävdes handling!

Stefan Löfven lovade inför valet under en presskonferens vid lokstallet i Sundbyberg, och återigen vid en presskonferens på Centralstationen, att järnvägsunderhållet skulle återföras till staten. På YouTube basunerande Socialdemokraterna ut ”Tågen ska gå i tid. Därför vill vi förstatliga järnvägsunderhållet”. Löftens löften bådade gott för svensk järnvägs framtid. Stoppa förfallet, bygg och underhåll för vårt framtida samhälle.

Men besvikelsen hos våra medlemmar är stor för när den nya regeringen tillträdde valdes att snabbt glömma bort vallöftet. Trafikverket fortsätter med upphandlingar av drift och underhåll i oförminskad takt. Ansvarig infrastrukturminister Anna Johansson svävar med svaren i media.

Det statligt ägda bolaget InfraNord fortsätter med att ”marknadsanpassa sig” för att leva upp till det enda krav som ställs på ett statligt bolag i järnvägsbranschen, att leverera avkastning till näringsdepartementet. En anpassning som innebär att personal varslas samt att företaget gör sig av med nödvändiga specialmaskiner. Dessutom genomfördes en väl beprövat manöver för att gömma en viktig fråga – regeringen gav den av borgerliga regeringen tillsatta utredaren ett tilläggsuppdrag gällande underhållet.

Det som borde göras, om vallöften är värda något, är att stoppa alla nya upphandlingarna av drift och underhåll samt att ta bort avkastningskravet på det statliga bolaget. Bolaget borde ges en ny instruktion för att kunna återgå till ett samhällsuppdrag med järnvägens bästa för ögonen istället för att ha som mål att leverera vinst. För så var tongångarna innan valet.

Kontrakten skulle få löpa ut och verksamheten skulle bedrivas i statlig regi. Kan vi lita på vallöften? Kan svenska folket lita på järnvägen och tåg som går i tid? Det finns inget att förlora och allt att vinna.

Vi trodde på dig och ditt vallöfte, Stefan Löfven!

Jörgen Lundström, ordförande, Seko InfraNord