När Arriva tåg AB vill pressa ned tågvärdarnas löner med 5 000 kronor i månaden är det bara ett bevis på att ett kapitalistiskt system måste regleras för att samhället inte helt ska brytas sönder.

Ett av kapitalismens kännetecken är att kapitalet alltid försöker pressa fram ytterligare förtjänst. Höga vinster leder till krav på ännu högre vinster. Behovet av ackumulation tar aldrig slut.

Genom beskattning, lagar och avtal regleras kapitalismen. I annat fall skulle samhället brytas sönder. När regleringskraften inte är tillräckligt stark hotar vital verksamhet att falla samman. Allt heligt riskerar att profaneras, som Marx och Engels skrev.

Historien är full av exempel som ger belägg för tesen. Ett aktuellt handlar om Arriva Tåg AB. Företaget har kommit på att vinsten kan höjas genom att omvandla de skånska Pågatågens tågvärdar till kundvärdar. En tågvärd ansvarar för säkerheten. Hen står på perrongen och kontrollerar påstigningen och ser till att ingen passagerare kommer i kläm när dörrarna stängs. Om allt är i sin ordning ger värden klarsignal till föraren att tåget kan lämna perrongen.

Nu hävdar Arriva att tågvärdarnas säkerhetsarbete kan avskaffas. Därför ska de döpas om till kundvärdar och lönen ska sänkas med 5000 kronor i månaden. Arriva motiverar förslaget med att föraren kan utföra samma säkerhetsrutiner.

De anställda har svarat att det är omöjligt. Föraren har inte samma överblick, perrongerna är stundtals svängda och belysningen ofta dålig. Konsekvensen skulle bli en drastiskt försämrad säkerhet.

De fast anställda tågvärdarna har visserligen sin nuvarande lönenivå garanterad fram till 2020, först därefter skulle en lönesänkning kunna bli en realitet. Värre är det för den stora gruppen av timanställda som bara får kontrakt för fyra månader i taget. De skulle riskera att få en omedelbar sänkning av lönen.

Nu hävdar Arriva att tågvärdarnas säkerhetsarbete kan avskaffas. Därför ska de döpas om till kundvärdar och lönen ska sänkas med 5000 kronor i månaden.

Ingångslönen för en tågvärd är idag knappt 24 000 kronor i månaden. Efter neddragningen skulle det betyda en lön på cirka 19 000 kronor i månaden.

Striden om tågvärdarna har lett till starka reaktioner. Ordföranden för Seko-klubben vid Pågatågen, Lars-Åke Persson, har protesterat och sett till att frågan lyfts till centrala förhandlingar. I Stockholm har tunnelbaneförarna antagit ett uttalande där de upplyser om de allvarliga olyckor som inträffat efter att tågvärdar försvunnit i Danmark.

I Stockholm finns också en oro bland anställda vid Roslagsbanan och Saltsjöbanan, linjer som drivs av Arriva. Även där skulle tågvärdar kunna komma att ersättas av kundvärdar. Vid Tvärbanan har Arriva redan tagit bort personalen i vagnarna.

Konflikten vid Arriva är ett uttryck för den globala och anonyma kapitalism där privata intressen flätas samman med statliga ekonomier. Arriva Tåg AB har fått sitt uppdrag efter offentlig upphandling. Företaget är ett dotterbolag till Arriva Sverige som ingår i koncernen Arriva Company med verksamhet i 14 länder. Koncernens huvudkontor ligger i Sunderland i Storbritannien. Men sedan 2010 ägs Arriva av Deutsche Bahn (DB), som i sin tur ägs av den tyska staten.

Särskilt i Storbritannien har konflikterna med Arriva varit många. Där har anställda protesterat mot minimala löner och där har Arriva hotat de fackligt aktiva med sparken.

Koncernledningen yttrar sig dock aldrig om låga löner, arbetsvillkor och synen på facket. Underordnade chefer får stor frihet att agera, bara de pressar upp vinsterna.