Ledare I Stockholm slåss de anställda på pendeltågen för att tågvärdarna ska bli kvar. Striden handlar om en större trend där personal ombord på tåg ofta dras ner eller får uttunnade uppgifter.

Efter att Arriva tog över driften av Pågatågen i Skåne 2018 fattade företagsledningen beslut om att tågvärdarna skulle ersättas av kundvärdar. Skillnaden var att kundvärdarna inte skulle ha något ansvar för säkerheten och inte längre stå på perrongen och kontrollera påstigning. Arrivas plan var att förändringen skulle motivera att de anställdas lön sänktes med 5000 kronor månaden. Nu gick det inte riktigt som Arriva tänkt sig. LO-förbundet Seko blåste till strid och lyckades stoppa nästan hela lönesänkningen, även om de anställda döptes om till kundvärdar och yrkets innehåll ändrades.

Striden på Pågatågen blev ett startskott på en större förskjutning, som framför allt har fortsatt i Stockholm.

Det har skapat mer ensamarbete för förarna och en större otrygghet för både förare och resenärer 

På Tvärbanan och Nockebybanan i Stockholm har konduktörerna ersatts med biljettstolpar. På vissa sträckor av Saltsjöbanan har tågvärdarna försvunnit och samma sak förbereds på Roslagsbanan. Nu pågår en strid om tågvärdarna på Stockholms pendeltåg. Där ska MTR avveckla 320 värdar och ersätta dem med kameraövervakning. Den borgerliga majoriteten i regionens trafikutskott har gett klartecken till förändringen.

Förskjutningen mot färre anställda ombord på tågen och mer uttunnade arbetsuppgifter för dem som blir kvar har fått stora konsekvenser. Det har skapat mer ensamarbete för förarna och en större otrygghet för både förare och resenärer. Visserligen har biljettstolpar, kameror och larm installerats – men teknik kan inte alltid ersätta människor. Om föraren larmar om stök på tåget, då ska extra personal ta sig till närmaste station med bil. Liknande arrangemang gäller vid tekniska fel.

Till de största förlorarna hör resenärer med funktionsnedsättningar, de som är ovana vid att röra sig i kollektivtrafiken och de som inte hittar rätt digital information i mobilen. Liknande tendenser, även om de inte är lika långtgående, är synliga på fjärrtågen. Inte sällan har det blivit färre personal ombord och deras ansvar för säkerheten har minskat.

Neddragningen av personal inom kollektivtrafiken är ett av flera tecken på hur offentlig service till medborgare stramas åt och dras ned till ett minimum. Det är en del av jakten på att ständigt trycka ner kostnader, även om konsekvensen blir sämre trygghet och service. Karin Åkersten, ordförande i Seko Stockholm, menar att det också sker en omgruppering av yrkesgrupper i samhället, ordningsvakterna blir fler men personal som står för service och mjukare bevakning blir färre. Det är knappast troligt att den förskjutningen bidrar till en ökad trygghet.

En kollektivtrafik med hög kvalitet är dessutom en förutsättning för att klara klimatomställningen och minska bilåkandet. Ska den ekvationen gå ihop behövs en upprustning av tåg och järnvägsunderhåll, men också personal ombord som gör att resenärerna känner sig trygga.

Striden om tågvärdarna på pendeltågen kan samtidigt komma att rivas upp om det blir en ny politisk majoritet i Region Stockholm efter valet i höst. Både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har tagit avstånd från beslutet. Nu är det bara att hoppas att det blir ett maktskifte och att beslutet om att ta avskaffa tågvärdarna rivs upp.