Politisk karatän Civilministerns förhoppning att kommuner och landsting själva ska ta vidare förslaget om politisk karantän för att undvika risk för korruption har hittills mötts av ett svalt intresse, visar en rundringning som Dagens Arena gjort. 

I februari i år la regeringen fram ett förslag om karantän för statssekreterare och ministrar som lämnar politiken för att gå till näringslivet. Enligt förslaget skulle de behöva vänta upp till 12 månader innan de får börja arbeta inom näringslivet efter att de lämnat politiken.

Varje år köper staten och svenska kommuner tjänster och produkter för sammanlagt 600 miljarder och insynen och makten som toppolitiker tar med sig in det privata näringslivet kan leda till misstankar om korruption.
– Vi vill minska riskerna för korruption, sa civilminister Ardalan Shekarabi (S), som också sa att kommunerna och landstingen runt om i landet borde fundera på att tillämpa förslaget på lokal nivå.

Men förslaget har än så länge fått ett svalt mottagande runt om i landet, visar en rundringning som Dagens Arena gjort.

I februari i år la Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting fram ett förslag på just karantänsregler för landstingspolitiker, strax innan regeringen la fram sitt förslag rörande ministrar. Men Alliansen som styr i Stockholm röstade inte för förslaget. Istället vill de att SKL ska ta upp frågan och komma med regler som ska gälla i hela landet.
– Problemen finns över hela landet och vi vill att SKL ska väcka frågan, vi tycker inte att alla landsting ska ha olika regler, säger Caroline Opsahl, pressekreterare för Irene Svenonius (M) som är finanslandstingsråd i Stockholm.

Även Socialdemokraterna i Uppsala, där Ardalan Shekarabi är ordförande i valdistriktet, vill att frågan ska behandlas av SKL, och inga konkreta förhandlingar pågår med oppositionen.
– Vi är inte främmande för en egen lösning men SKL skulle vara effektivast, säger Erik Pelling (S), kommunalråd i Uppsala.

Men även om SKL skulle ta fram ett regelverk kommer det ändå behöva anpassas efter alla kommuner och landsting runt om i landet, eftersom de styrs på olika sätt. Och det skulle ta tid, säger Erika Ullberg (S) oppositionslandstingsråd i Stockholms läns landsting, som vill att Stockholm ska gå i täten.
– Alla kommuner och landsting får gärna implementera det, men börja med Stockholm, säger hon. Jag tycker att det är uppenbart att det måste finnas karantänsregler efter 12 års alliansstyre i landstinget, säger hon.

Så de styrande och oppositionen i Stockholms läns landsting vill båda se över karantänsregler för politiker som går till näringslivet. Men ute i landet är intresset svalt.

Av Dagens Arena rundringning till de största länen i Sverige; Västra Götaland, Skåne, Östergötland och Uppsala, framgår det att det inte förs diskussioner om att införa karantänsregler.

Men frågan ska tas upp på SKL:s kommande styrelsemöte som hålls den 16 mars och innan dess har SKL inget att kommentera i frågan.

Natali Phalén, som är generalsekreterare på Institutet mot mutor, tycker det är bra att karantänsfrågan lyfts både på nationell och lokal nivå:
– Det är positivt att man ser över frågan. Det finns fler områden där det kan finnas behov av liknande regler, men hur sådana regler mer i detalj ska utformas måste man se över rent lagtekniskt.

Kommuner är de största offentliga köparna av tjänster och produkter, och bara misstankarna om att köpen inte gått helt rätt till kan skada förtroendet för politiken.
– Man kan säga att problematiken är om det uppstår tveksamheter. Varför man går till ett företag, har man med sig tidigare information eller fanns lojaliteter sedan innan? Misstankar är förtroendeskadliga, säger Natali Phalén på IMM.

IMM:s uppgift är att motverka användningen av mutor och andra opassande förmåner som medel för påverkan. Phalén förklarar att en muta inte behöver handla om till exempel pengar eller resor. Att ge och ta emot mutor är olagligt och kan leda till stränga fängelsestraff på upp till sex år.
– Får man ett jobb eller ett anställningserbjudande för att man utfört en tjänst kan det handla om ett mutbrott. En muta behöver inte vara pengar, det kan också vara ett jobberbjudande, säger hon.

Det är dock ovanligt att personer fälls för mutbrott kopplade till anställningar, eftersom det är svårt att bevisa i rätten.
– Det handlar ofta om bevissvårigheter, säger Natali Phalén.

Thomas Östros, Göran Hägglund, MSB, SFV
Thomas Östros, Göran Hägglund, MSB, SFV


Politiker och myndigheter i blåsväder:

Statens fastighetsverk
I januari 2017 utför polisen en razzia mot Statens fastighetsverks lokaler. Det gjordes i och med att den tidigare chefen Mikael Sackleen stod misstänkt för bland annat korruption och för att ha renoverat sina egna fritidshus för skattepengar och tagit provision för upphandlingar byggföretag vunnit hos Statens Fastighetsverk.

MSB
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
, MSB, utför nu en internrevision efter att Aftonbladet avslöjat att chefer på myndigheten bjudits på dyra middagar och lyxhotell av en leverantör. Leverantören har också sponsrat myndigheten med alkohol.
– Det är inte bra, sa Minna Nyman, verksamhetschef inom MSB till Aftonbladet i sambad med avslöjandet.

Göran Hägglund
Göran Hägglund
(KD) avgick som partiledare för i april 2015 och efterträddes av Ebba Busch Thor. Fyra månader senare gick han till den privatägda vårdkoncernen Aleris, precis som tidigare sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (M) ett halvår tidigare.

Anders Borg
Anders Borg (M) meddelade strax efter att moderaterna förlorade valet 2014 att han lämnade politiken och gick snabbt därefter till Kinnevik. Bara timmar efter att nyheten offentliggjorts krävde förre statsministern Göran Persson (S) en karenstid på ett år för ministrar som går från näringslivet till politiken.

Björn Rosengren
Även tidigare näringsministern Björn Rosengren (S) lämnade sina politiska uppdrag och gick snabbt över till Kinnevik.

Thomas Östros
2012 lämnade tidigare ministern och riksdagsledamoten Tomas Östros (S) politiken och blev strax därefter vd för Svenska Bankföreningen som är en intresseorganisation för Sveriges banker.

– Rent generellt tycker jag att det är rimligt att ex-ministrar som har en inblick i vad som är i görningen politiskt, avvaktar innan de börjar utnyttja gamla kontakter och kunskaper. Det sa tidigare riksdagsledamoten och språkröret för Miljöpartiet Maria Wetterstrand till Hufvudstadsbladet förra året.

Läs mer: Karantän för politiker ska minska mutrisk