Ingalill Bjartén och Madeleine Göransson

Krigsövningen Aurora är en primitiv militär uppvisning som bara skapar mer osäkerhet, obalans och bygger murar. Vår feministiska utrikespolitik ger dubbla budskap, skriver Madeleine Göransson och Ingalill Bjartén, sekreterare respektive ordförande i S-kvinnor Österlen.

Aurora  -| krigsövningen som vill förmedla: »Så här stora och starka är vi« Men istället skapar den pågående övningen bara mer osäkerhet, obalans och bygger murar.

Det blir en uppvisning som kostar både i fredsarbete och ekonomi. Våldet är ett ytterst primitivt språk.

Ur ett säkerhetsmässigt perspektiv är vi de stora förlorarna när vi nu genomför denna gigantiska sammandrabbning av militära krafter. Vi ger inte efter för Natos förtäckta hot genom Jens Stoltenbergs uttalanden.

Vi vill inte att Aurora 17 mobiliserar och spänner musklerna gentemot Ryssland.

Nato är en kärnvapenallians. Sverige har röstat för en konvention i FN (170707) om ett totalförbud mot kärnvapen.

Vi stödjer ett undertecknande av förbudet i likhet med våra socialdemokratiska förebilder av kvinnor, genom i historien; Alva Myrdal, Inga Thorsson, Maj-Britt Theorin med flera.

Det blir en uppvisning som kostar både i fredsarbete och ekonomi. Våldet är ett ytterst primitivt språk.

Vi vill verka för en fredlig samvaro mellan staterna. Den enda vägen fram till varaktig fred och ömsesidig förståelse är genom dialog och multilateralism i samma rum.

Diplomati tar tid, ett långsiktigt arbete där människor möts över gränserna, vi lär av varandra, vår kultur, vårt arv, vår historia. Vi möts i dialog och svaren kommer till oss när vi sträcker ut våra händer och ger utav oss själva.

Olof Palme sade »Politik är att vilja.« Han sade också »Den internationella säkerheten måste vila på samarbete för gemensam överlevnad istället för på hot om ömsesidig förintelse.«

Vad vill vår feministiska utrikespolitik uträtta idag?

Vad vill vår feministiska utrikespolitik uträtta idag? Den ger dubbla budskap. På ena sidan sitter Sverige med i säkerhetsrådet med prioriterade frågor som att öka kvinnors roll i att skapa fred och säkerhet.

Vår utrikesminister Margot Wallström säger att det vore mycket olyckligt om vi hamnar i en situation där både Ryssland och USA tror att kärnvapen är en väg framåt.

Förutom vårt viktiga internationella arbete i säkerhetsrådet har Sverige en nationell handlingsplan kring resolution 1325- en resolution där kvinnor lyfts fram som centrala aktörer för hållbar fred och säkerhet.

Därför blir det så motsägelsefullt när vi på andra sidan av vår feministiska utrikespolitik agerar som värdland för Nato och leker krig medan fredens duva svävar med sitt fredsbudskap i krutröken.

Ingalill Bjartén är ordförande för kvinnoklubben S-kvinnor Österlen, tidigare vice ordförande i distriktsstyrelsen med ansvar för de internationella frågorna där. Hon har arbetat med internationella frågor i 40 år.

Madeleine Göransson är kassör i kvinnoklubben för S-kvinnor Österlen, styrelseledamot i S-kvinnor distriktsstyrelsen Skåne med ansvar för de internationella frågorna, undersköterska och författare.