Zozan Inci Foto: Foto: Frida Ekman.

Porr Hur kan sexuella trakasserier och övergrepp vara vardag när vi snackat om jämställdhet så länge? En av anledningarna är att vi har en porrindustri som lever på att pumpa ut grövre och grövre våld mot kvinnor och tjejer, skriver Zozan Inci, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks.

För att förstå hur kvinnoföraktet kan vara så spritt i vårt samhälle är dags att problematisera porren. Därför håller Roks idag en konferens om pornografi och kopplingen till prostitution.

Tack vare #metoo har kvinnor och tjejer världen över börjat berätta om sexuella trakasserier och övergrepp. Det är hemskt att nästan alla kvinnor och tjejer har blivit utsatta, men det är bra att det kommer upp till ytan.

Det finns också en styrka i att se att vi inte är ensamma om att vara utsatta för det strukturella våld som sker dagligen i vårt samhälle.

En gemensam nämnare i dessa berättelser om trakasserier och övergrepp är kvinnoföraktet. Men hur kan det vara så spritt i vårt samhälle, när vi samtidigt jobbat så länge för att skapa jämställdhet?

Roks anser att en av anledningarna är att vi har en porrindustri som lever på att pumpa ut grövre och grövre våld mot kvinnor och tjejer.

Mäns våld mot kvinnor kan ta sig många olika uttryck, pornografin är ett av dessa uttryck. Därför kan vi inte lösa problemet med mäns våld mot kvinnor och tjejer om vi inte pratar om porren.

Enligt professorn och forskaren Gail Dines har det skett en förskjutning i vårt samhälle. Dagens sexistiska reklam har lånat bildspråk från porren samtidigt som porren i sig blivit grövre.

Numera är det vanligt med grovt våld, slag, stryptag, att männen kör ner sitt kön långt ner i halsen tills kvinnan spyr eller gråter så att sminket rinner. Utlösningen ska helst ske i ansiktet av flera män, samtidigt som kvinnan kallas en »hora‹ som ska »straffas«. Är det möjligt att titta på detta utan att bli påverkad?

Många kvinnor och tjejer som kommer till Roks jourer har blivit utsatta för våldtäkt samtidigt som mannen sett på porrfilm.

Nyligen avslöjades en kommunanställd i Västsverige med 13 759 barnpornografiska bilder i sin dator. Enligt åklagaren var mannens försvar »Han säger sig själv inte ha någon böjelse för barn, utan han har börjat med pornografi och så har det gått över till det här.«

Studier visar att exponering för pornografi leder till en vilja att se grövre och grövre porr, med våldsinslag. Det finns alltså en avtrubbande effekt, där gränserna förskjuts. Genomsnittsåldern för pojkar som för första gången kollar på porr är elva år, enligt forskaren Gail Dines.

Forskning visar också att de män som konsumerar mycket porr är mer benägna att köpa sex än män som knappt tittar på porr. Både porr och prostitution är exempel på mäns våld mot kvinnor och tjejer och grundbulten i detta sexualiserade våld är att det genomsyras av kvinnoförakt.

Porren lär män och pojkar att kvinnor och tjejer är objekt att konsumera, tillgängliga kroppar att utöva sina sexistiska våldsfantasier på.

Den här kopplingen mellan porr och prostitution bekräftas också av polisen Simon Häggström, som utifrån sin erfarenhet från prostitutionsgruppen i Stockholm beskriver att många män ser på porrfilm under själva sexköpet, som en ”grabbig grej” att göra – samtidigt som de imiterar porrfilmens våldshandlingar på kvinnan eller tjejen.

Detta har även våra kvinnojourer och tjejjourer erfarenhet av.

Varje gång vi lyfter den här frågan så möts vi av en våg av hat och hot – och inte sällan blir vi beskyllda för att vara moralister.

Många kvinnor och tjejer som kommer till Roks jourer har blivit utsatta för våldtäkt samtidigt som mannen sett på porrfilm.

Varje gång vi lyfter den här frågan så möts vi av en våg av hat och hot – och inte sällan blir vi beskyllda för att vara moralister. Detta för att försöka tysta oss, något alla som problematiserar porren utsätts för.

Porren har varit en viktig fråga för Roks sedan vårt grundande 1984. Vi har alltid tagit fajten mot kvinnoföraktet.

Idag håller Roks en fullsatt konferens i Stockholm där vi uppmärksammar just kopplingen mellan pornografi och prostitution. Bland annat kommer forskaren doktor Max Waltman och kriminologen och genusvetaren Nina Rung att föreläsa.

Vi ser att alltfler ansluter sig till vår kamp. Det är glädjande. Vi vill uppmärksamma samhället på porrens skadeverkningar och hur den motverkar vår strävan efter jämställdhet.

Zozan Inci, är ordförande för Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks.