Ledare I dag drivs över 80 procent av HVB-hemmen i privat regi. Det är inte rimligt.

I går började en rättegång mot två välfärdsarbetare som står åtalade för vållande till annans död. Det handlar om fallet där en femårig pojke med autism hittades drunknad utanför ett HVB-hem utanför Hagfors i juni 2021. Pojken hade placerats där av socialtjänsten i Falun, som alltså hade handlat upp boendet. Rättegången är principiellt viktig. Ska medarbetare i välfärden kunna straffas för missförhållanden som beror på att arbetsgivaren brustit?

Det bör rimligen i så fall få konsekvenser både för arbetsvillkor och maktbalans mellan arbetsgivare och arbetstagare inom vård och omsorg.

Tvisten gäller inte om arbetsgivaren brustit, det står i det här fallet tämligen klart. Inspektionen för vård- och omsorg, IVO, riktade skarp kritik och välfärdskoncernen Humana, som ägde verksamheten, hittade själva så stora brister att de avvecklade boendet. Ändå är det två medarbetare som står åtalade.

Skattebetalarna satsar via sin kommunalskatt stora pengar på att få barn som på olika sätt har svårigheter att komma rätt i livet

I våras konfronterade Åsa Plesner på tankesmedjan Balans HVB-hemmets ägare, välfärdskoncernen Humana, med de extrema vinstmarginaler som hemmet levererat. Trots, eller snarare tack vare, de stora bristerna. Humanas försvar följde välfärdsföretagens formulär 1A. I sammanfattning: Vinsterna i koncernen är i själva verket små och det är möjligt att just det här HVB-hemmet hade hög vinstmarginal, men det finns faktiskt andra som går med förlust.

Det var brantare uppförsbacke än vanligt att hävda det den här gången.

Skattebetalarna satsar via sin kommunalskatt stora pengar på att få barn som på olika sätt har svårigheter att komma rätt i livet. Det är både anständigt och viktigt, men det är sällan kommunen som ger omsorgen. I dag drivs över 80 procent av HVB-hemmen i privat regi. Det gör att socialtjänsten ofta är helt i händerna på privata företag. Pojkens pappa berättade i en intervju att socialsekreteraren på Falu kommun sagt ”Det finns inget annat alternativ”. Det är ett kondensat av problemet med stora privatiseringar. Pressade socialsekreterare måste hitta en placering för att följa lagen, men är av politiska beslut ofta förhindrade att starta egen verksamhet. Det som återstår är upphandling. Och att köpa av någon som vet att köparen måste köpa blir dyrt.

Koncerner som Humana tar sig dessutom rätten att själva prioritera om hur pengarna används. De pengar som skattebetalarna i Falu kommun betalade för omsorg om den nu döde pojken tog bolaget och flyttade till andra verksamheter. Det är inte rimligt och det är tveksamt om det ens är i enlighet med kommunallagen.

Självklara åtgärder nu måste vara ge socialtjänsten fler alternativ än den privata marknaden. Då krävs både satsningar på kommunala HVB-hem, där vi skattebetalare har insyn och kontroll, och på förbättrade villkor för kommunala jour- och familjehem.

Priset på HVB ska inte sättas av tillgång och efterfrågan.