Shiva Samadi och Pavlos Cavelier Bizas

debatt För att motverka rasismen i Sverige krävs politiska reformer och att vi går från ord till handling. Här är fem konkreta förslag från SSU Uppland.

Mordet på George Floyd i USA och de efterföljande Black lives matter-demonstrationerna mot polisbrutalitet och rasism har satt ljuset på en annan pandemi som icke-vita konstant upplever: den strukturella rasismen. Även om USA har en annan historia och magnitud av strukturell rasism och förtryck än Sverige behöver även vi rannsaka oss själva och bekämpa den strukturella rasism som finns här. Låt oss ta tillvara det antirasistiska engagemanget vi sett den senaste månaden och omvandla det till politisk handlingskraft.

SSU är Sveriges största antirasistiska ungdomsförbund. Vi erkänner den strukturella rasismen och faktumet att den genomsyrar samhället. Rasism handlar inte enbart om enskilda individer som har fördomar, utan det finns strukturer i samhället som diskriminerar personer med en annan hudfärg, tro eller etnicitet än majoritetsbefolkningen i skolan, i rättsväsendet, på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden. Det här är en viktig insikt, för tror man inte att den strukturella rasismen existerar i vårt samhälle så kommer även lösningarna vara otillräckliga.

SSU har till skillnad från andra ungdomsförbund och partier som kallar sig antirasister även ett klassperspektiv. Vi ser hur klass och rasism hänger ihop och förstärker förtrycken. Det är ingen slump att personer med utländsk bakgrund har sämre ekonomi, ställning på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden. Det handlar visserligen delvis om utbildningsnivå och språknivå men även om fördomar och rasism. Antirasism utan klassperspektiv faller platt. Att driva reformer som marknadshyror och urholkad LAS drabbar både rasifierad arbetarklass och ökar splittringen och ojämlikheten i samhället vilket ger grogrund åt extremism och rasism.

Det enskilt viktigaste vi kan göra för att bekämpa rasismen är att skapa ett jämlikt samhälle. För när alla har det bra finns det heller ingen anledning att vara rasist. Men så länge vi har rasism måste vi även agera här och nu för att bryta den strukturella rasismen i vardagen. För att motverka rasismen i Sverige krävs politiska reformer och att vi går från ord till handling. Här är fem konkreta förslag från SSU Uppland:

  • En extern aktör bör granska tjänstefel begångna av poliser och ordningsvakter

USA har problem med polisbrutalitet på en helt annan nivå än Sverige tack vare att vi exempelvis har en längre polisutbildning i Sverige. De allra flesta poliser i Sverige gör ett bra jobb och behandlar alla lika oavsett etnisk bakgrund. Det finns dock tyvärr rötägg även här och det finns alltför många exempel där poliser och ordningsvakter använt övervåld eller helt utan anledning kontrollerar rasifierade personer. I vissa fall läggs utredningar av dessa tjänstefel ner. Vi tycker det är rättsosäkert att polisen utreder sig själva. Det bör vara en annan myndighet eller aktör som granskar tjänstefel begångna av poliser och ordningsvakter. Dessutom bör kraven för att bli ordningsvakt höjas genom längre utbildning och bättre kontroll av de som söker.

  • Prioritera utredningar av hatbrott och skärp straffen för hatbrott

Polisen har mycket att göra vilket kan riskera att mindre prioriterade ärenden hamnar på hög. Därför är det viktigt att polisen får ett särskilt uppdrag och ges resurser för att prioritera utredningar av hatbrott med rasistiska motiv. Vi vill även att straffen för hatbrott såsom hets mot folkgrupp och olaga diskriminering skärps. Utsätts man för ett hatbrott ska man få upprättelse och begår man ett hatbrott ska det få kännbara konsekvenser.

  • Stärk diskrimineringsombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen hjälper individer att driva ärenden när de upplevs ha utsatts för rasism i sin vardag och ger kunskap och verktyg till offentliga aktörer och arbetsgivare för att förebygga diskriminering. Diskrimineringsombudsmannen gör ett viktigt arbete för att motverka diskriminering i vardagen och bör därför få utökade resurser.

  • Inför ett kunskapslyft om rasism i skolan

Det är viktigt att svensk skola lyfter Sveriges rasistiska historia i undervisningen; för kan man inte sin historia kan man inte heller förstå sin samtid. Alltför få elever lär sig exempelvis om Sveriges roll i den transatlantiska slavhandeln, diskriminering av samer och det rasbiologiska institutet under andra världskriget. Därför vill vi införa ett kunskapslyft i skolan som både ökar undervisningen om den historiska rasismen och som ger lärare fortbildningsmöjligheter i hur det bör läras ut på bästa sätt.

  • Inför anonyma jobbansökningar inom offentlig sektor

Det är oacceptabelt att ens namn sållas bort från en rekryteringsprocess eller av en uthyrning av bostad på grund av att det inte är svenskklingande. För att komma till bukt med detta problem bör offentlig sektor föregå med gott exempel och införa obligatoriska anonyma jobbansökningar.

Med dessa förslag skulle vi ta steg på vägen mot att bekämpa rasismen i Sverige. Det kommer såklart inte räcka. Men en sak är säker: för att vi ska ta steg mot ett samhälle fritt från rasism krävs det politisk organisering för att genomföra politiska reformer som gör skillnad i praktiken.

 

Shiva Samadi
vice ordförande SSU Uppland

Pavlos Cavelier Bizas
distriktsstyrelseledamot SSU Uppland