Eva Nordmark, ordförande TCO. Foto: Eva Edsjö

DEBATT Arbetstidsförkortning, övertidsersättning, föräldralön, tjänstepension… Idag på kollektivavtalets dag tycker Eva Nordmark, ordförande i TCO, att alla som är med i en facklig organisation ska känna stolthet.

Arbetstidsförkortning, övertidsersättning, föräldralön, friskvårdsbidrag, tjänstepension och hjälp att hitta ett nytt jobb om man blir arbetslös. De är alla exempel på förmåner som ingår i kollektivavtal. Som arbetstagare idag kan det vara lätt att ta de här sakerna för givet, men det är viktigt att påminna om att de kommit till genom att fack och arbetsgivare förhandlat fram dem. Att anställda har det bra på jobbet, på fritiden och vid pensionen är en vinstaffär för alla.

I Sverige omfattas närmare 9 av 10 anställda av ett kollektivavtal. Det är en hög siffra i jämförelse med andra länder. Kollektivavtalen skapar trygghet och utvecklingsmöjligheter för dig som arbetstagare och stabilitet och arbetsfred för arbetsgivarna. Kollektivavtalen är en förutsättning för inflytande och medbestämmande på arbetsplatsen, och genom kollektivavtalen kan vi också anpassa reglerna till varje branschs särskilda förutsättningar och för att möta förändringar i arbetslivet.

Det är genom organisering som vi har kunnat förhandla fram goda villkor på jobbet, trygghet när något oförutsett inträffar och en ekonomisk trygghet när arbetslivet är över.

Man får dock inte luras att tro att vår modell har en slutpunkt där man kan säga ”bra, nu är vi färdiga”. Tvärtom. Det är också där styrkan med kollektivavtalen finns. De är ett sätt att anpassa villkoren till en omvärld i ständig förändring.

Vad innebär ett kollektivavtal för mig som anställd i praktiken? Det ger dig extra ekonomisk trygghet när arbetsgivaren drar ned på personalstyrkan och du måste ställa om. Det är kollektivavtalet som gör att det är ekonomiskt möjligt för många par att dela jämställt på föräldraledigheten. Det är kollektivavtalet som ger dig en större ekonomisk trygghet när du blir sjuk. Och det är i kollektivavtalet rätten till lönerevision och lönesamtal slås fast.

Men det handlar också lika mycket om hur en vanlig dag på jobbet ser ut. Idag har vi till exempel ett allt mer gränslöst arbetsliv där vi i många yrken svarar på mejl och jobbar hemifrån. Det är en stor förändring som skapar behov av nya gränser och regleringar. Kollektivavtalen kan omförhandlas, uppdateras och på så sätt följa samhällsutvecklingen. Den flexibiliteten är en styrka. Det är också en av förklaringarna till varför ett litet land som vårt kan hävda sig väl i den internationella konkurrensen.

Kollektivavtalsmodellen blir också starkare, ju starkare de fackliga organisationerna är. Och styrkan ligger i hur många medlemmar vi är. I TCO-förbunden har vårt samlade medlemsantal ökat i många år och vi är nu fler än 1,4 miljoner tillsammans.

Idag på kollektivavtalets dag tycker jag att alla som är med i en facklig organisation ska känna en stor stolthet. Det är genom organisering som vi har kunnat förhandla fram goda villkor på jobbet, trygghet när något oförutsett inträffar och en ekonomisk trygghet när arbetslivet är över. Är du inte med i facket tycker jag att du ska överväga det. Ju fler vi är, desto bättre kollektivavtal och bättre arbetsliv skapar vi tillsammans.

Eva Nordmark
Ordförande TCO