Foto: TCO/Pixabay

Arbetsmarknad TCO:s tankesmedja Futurion utbildar tjänstemän i medlemsförbunden med hjälp av Google – ett företag som saknar kollektivavtal. Detta trots att TCO betonar vikten av kollektivavtal för ett tryggare arbetsliv.

TCO:s tankesmedja Futurion har utbildat 1000 tjänstemän i medlemsförbunden tillsammans med Google, som saknar kollektivavtal. Futurion var initiativtagare och projektledare för utbildningen och de som har utbildats är främst medlemmar inom TCO:s medlemsförbund Vision och ST. Stiftelsen Google.org har fungerat som kunskapspartner medan utbildningsföretaget Hyper Island har stått för själva utbildningen som man valde att kalla för FutureReady. Utbildningen pågick i sex veckor under maj och juni. Målet var bland annat att öka den digitala kompetensen hos deltagarna generellt.

– Vi gjorde detta som ett sätt att visa att vi måste hitta fler konstellationer och oväntade samarbeten för att lösa kompetensutvecklingsbehovet, säger Futurions VD, Ann-Therése Enarsson.

Du ser inga problem med att samarbeta med företag som inte har kollektivavtal?

– Vi jobbar med många olika aktörer och det handlar alltid om ett övervägande. I det här fallet är det Hyper Island som har genomfört utbildningen och de har kollektivavtal. Kollektivavtal är viktiga när vi själva köper tjänster, det är ett absolut krav. Samtidigt är vårt uppdrag att följa utvecklingen inom en sektor där många aktörer tyvärr fortfarande saknar sådana avtal. Visst skulle vi kunna välja att endast ha relationer och dialog med företag som har kollektivavtal. Men jag tror det skulle försvåra för oss att få de insikter om utvecklingen som våra ägare och andra efterfrågar.

Det kan finnas flera bakomliggande orsaker till att Google och många andra företag inom tech-branschen valt att inte teckna kollektivavtal med sina anställda. Det menar Ia Hamn, central ombudsman på Unionen

– I vissa fall så finns ett aktivt ställningstagande bakom. Framför allt handlar det om att företagen uttryckt att de inte vill ge medarbetarna den insyn och det inflytande genom samverkan som följer av kollektivavtal och medarbetarlagen. I andra fall är det ren okunskap om den svenska modellen och kollektivavtalets innebörd, säger hon.

Det råder idag en kompetensbrist inom tech-branschen. Jakten på kompetens driver på lönerna där Google är ett av de företag som betalar sina anställda bäst. Höga löner kan bidra till att frågan om kollektivavtal inte drivs av de anställda i lika stor utsträckning.

– Branschen har generellt goda villkor. Framtidsmässigt finns en stor kompetensbrist. Då behöver man slåss om den kompetens som finns. Orsakerna till att de anställda vill driva frågan om kollektivavtal brukar vara löner och villkor. Med goda villkor kanske man som anställd inte driver frågan lika hårt som man skulle göra om man hade väldigt låga löner, säger Ia Hamn.

Men höga löner behöver inte betyda att arbetsvillkoren är bra i övrigt. Det är problematiskt när stora företag väljer bort kollektivavtal, enligt Ia Hamn. En stor andel anställda omfattas då inte av den trygghet och de förmåner som kollektivavtalet ger. Ia Hamn menar att kollektivavtal exempelvis ger bättre pension än i princip alla andra lösningar. Genom kollektivavtalet säkras villkoren för de anställda. 

– Kollektivavtalen ger också företagen rättvisa konkurrensvillkor gemensamma för en specifik bransch. Med kollektivavtal kan företag konkurrera på lika villkor utan risk för att någon försöker förbättra lönsamheten genom dåliga anställningsvillkor, säger Ia Hamn.

Stefan Hansson, tillförordnad kanslichef på LO, vill inte uttala sig om hur TCO agerar och poängterar att de står på samma sida.

– Det får stå för dem. Men jag kan tala för hur vi gör. Vi har kollektivavtalskrav i vår upphandling och inköp. En upphandlingspolicy som reglerar det väldigt tydligt. Om man har det kravet på en leverantör finns det förmodligen underleverantörer som brister. Men om vi vet att det finns leverantörer i ledet som inte har kollektivavtal skulle inte vi välja att gå vidare med dem. Vi försöker göra så gott vi kan.

Ett annat agerande skulle gå emot vad LO står för, menar han. 

– Om våra fackföreningar har som huvuduppdrag att teckna kollektivavtal och värva medlemmar och vi inte agerar så som vår affärsidé är biter vi oss själva i svansen. Det är som att sälja Saab och köra Volvo. Det finns något icke trovärdigt i det.

Maja Lindenbaum