Modiga, nyfikna tjänstemän som berättar om oegentligheter är en förutsättning för att stoppa korruption och kriminalitet i offentlig sektor. Men lika viktigt är politiker som tar emot och agerar på det som rapporteras. Botkyrka verkar ha en del att lära av Södertälje.

Korruption definieras allmänt som Missbruk av anförtrodd makt för egen vinning. “En sådan vid definition har förtjänsten att den slår vakt om tilliten i samhället”, skriver professorn Claes Sandgren i boken korruption, intressekonflikter maktmissbruk och maktfullkomlighet.

För det är just tilliten som tar skada när korruptionen ätit sig in. Den ökar misstron, man håller tyst om brott, deltagandet i politiska val sjunker, liksom tillväxt och viljan att betala skatt.

Denna utredning har nu den M-ledda regeringen oväntat skrotat

Sverige har än så länge en låg grad av korruption, särskilt i offentlig sektor.

  • Bara ett par politiker har dömts för mutbrott under senare decennier.
  • Domstolarna hade 2021 30 mål om mutbrott, 61 personer åtalades och 55 dömdes, varav 4 till fängelse.
  • Endast 109 statsanställda och 26 kommunalt anställda dömdes för korruption 2002-2011, trots att 1,2 miljoner arbetar inom stat, regioner eller kommuner. Åren 2017 – 2021 visar samma mönster.

Det saknas dock fakta om de skadliga konsekvenserna av mutor och korruption inom det privata näringslivet. Företagen har inte skyldighet att anmäla mutbrott.

Där är korruption tre gånger vanligare, enligt en undersökning från SOM-institutet vid Göteborgs Universitet.

“Mycket tyder på att privatanställda i Sverige är mer benägna att begära mutor än offentligt anställda. Privatanställdas korrupta beteende bör ges ökad uppmärksamhet”, anser Sandgren.

Han välkomnade att näringslivet omfattades i den utredning som den S-ledda regeringen tillsatte för att utreda “otillåten påverkan och korruption inom statlig, regional och kommunal verksamhet samt näringslivet med fokus på offentligt finansierad verksamhet”.

Men denna utredning har nu den M-ledda regeringen oväntat skrotat och startar i höst en ny utredning om bidragsfusk, tjänstefel och tjänstemannaansvar, i enlighet med avtalet med SD.

Anna Flink, välfärdsstrateg för trygghet i Kalmar och tidigare säkerhetschef i Södertälje talar i i en intervju med P1 Morgon om skyldigheten för en tjänsteman att vara modig, nyfiken, initiativrik och ge underlag till politiken, som å sin sida måste våga ta emot det som kommer från tjänstemannaledet och agera på underlaget.

En sådan “sömlös kultur” finns nu i Södertälje, men inte utan enorma ansträngningar i hela organisationen, poängterar hon.

Denna kultur verkar ha fattats i Botkyrka, som just nu skakas av en stor konflikt efter stängning av fritidsgårdar med gängkoppling i ABF:s regi.

Öppenhet är en nyckelfaktor för bekämpningen av korruption, skriver Sandgren som pekar ut faktorer som formar en korrupt kultur:

  • tendens att inte dela information med andra i organisationen,
  • motvilja inom organisationen att tala om risker;
  • delar av organisationen lever ett eget liv;
  • kommunala förvaltningar omvandlas till bolag

Södertäljes recept borde inspirera kommuner i hela Sverige, där så ofta privata och offentliga intressen blandas samman med risk att offentliga medel styrs i en viss riktning.

Det är bara 17 kilometer mellan Botkyrka och Södertälje. Varför är inte det offentliga Sverige med samtliga partier mer modiga och lyssnande, istället för att sätta fingrarna i öronen och hålla för ögonen? Om Socialdemokratin ska vara ett realistiskt regeringsalternativ måste de både se och våga.