Gösta Alfvén, Svenska Läkare mot Kärnvapen, Sthlm

debatt Ömsesidigt hot om kärnvapenkriget fungerar om båda sidor vill undvika det. Men Ukrainakriget visar terrorbalansens bräcklighet, skriver Gösta Alfvén, Svenska läkare mot kärnvapen.

 Vi människor vill ogärna tänka på katastrofer. Särskilt inte katastrofer som vi står hjälplösa inför. Därför undviker vi att tänka på dem, vilket i sin tur hindrar oss att från att mobilisera mot dem. Just därigenom blir de extra farliga. Kärnvapenkriget och klimatförändringen är två aktuella exempel.

Kärnvapenhotet är åter mycket påtagligt. Spänningen mellan Putins Ryssland och Väst kan jämföras med den som rådde under det kalla kriget under Sovjettiden. På 1970-talet var hotet så påtagligt och allmänhetens rädsla så stor att det ledde till engagemang och många antikärnvapenföreningar bildades.

Den mest betydelsefulla var Internationella Läkare mot Kärnvapen (IPPNW), som bildades i ett samarbete mellan en amerikansk och en sovjetisk hjärtläkare 1980.

Svenska Läkare mot Kärnvapen (SLMK) blev strax en associerad medlem. Föreningen fick Nobels fredspris 1985 och bidrog bland annat till avspänning mellan stormakterna under Gorbatjovs och Reagens tid. Huvudbudskapet var: Förebygg, det vill säga avrusta kärnvapnen. Endast prevention är medicinskt försvarbart. Sjukvården har föga hjälp att erbjuda människor skadade av värmevåg, stötvåg och radioaktiv strålning. Och för många 100-tusentals döda som i Hiroshima och Nagasaki återstår bara sorg.

Men hotet har känts mindre påträngande sedan muren föll och mänskligheten har invaggats, stödd av politiker och militära experter, att terrorbalans är ett fungerande sätt att få värdens stormakter att avstå från krig. Ömsesidigt hot om kärnvapenkriget fungerar om båda sidor vill undvika det. Men Ukrainakriget visar terrorbalansens bräcklighet. Det räcker med att en av spelarna, i detta fall Ryssland, struntar i regeln att inte hota med kärnvapen, så är balansen satt ur spel. Och nu hotar Putin: Om NATO ingriper aktivt så svarar jag med kärnvapen. Så kan han fortsätta kriget i Ukraina utan aktiv inblandning från Väst, och i nästa steg starta ett kärnvapenkrig om han av någon anledning finner att det behövs.

Redan ett så kallat begränsat krig med några hundra kärnvapen orsakar inte bara flera hundra miljoner döda utan leder också, genom de utbredda bränderna och förmörkelse av solen, till kärnvapenvinter med massdöd av livet på jorden.

Vi får hoppas att Putins maktfullkomlighet har några gränser och att kärnvapenkriget är en sådan och att det inte blir verklighet. Då hans tid är förbi är det hög tid att tänka om, dra lärdomar av historien och se framåt på ett nytt sätt.

Vi behöver lära oss hur risken för kärnvapenkrig har tonats ner.politiskt, militärt, medialt och inom sjukvården

Vi behöver lära oss hur risken för kärnvapenkrig har tonats ner politiskt, militärt, medialt och inom sjukvården, vilket bidragit till att Sveriges regering och riksdag avfärdade att signera och ratificera FN- förbudet mot kärnvapen (TPNW) upprättat 2017 och som trädde i kraft med 50 ratificeringar i januari 2021. Man nöjer sig med Icke spridningsavtalet (NPT) från 1970, som inte förbjuder kärnvapen, blott rekommenderar att minska dem. Innehavet av nästan 13 000 kärnvapen i världen idag, varav nästan en fjärdedel är avfyrningsklara med kort varsel, visar hur tandlöst avtalet är.

Företrädare för försvaret framställer gärna kärnvapenanfall som hanterbart. Vi som gjort lumpen eller annan militärtjänst har lärt oss hur vi skyddar oss genom att ta betäckning, ha skyddskläder och undvika att se på eldklotet, som kan orsaka blindhet. Efteråt borstar vi av det radioaktiva nedfallet från skyddskläderna och infriar vår militära plikt.

Myten om vår beredskap mot kärnvapen har fått plats i DN 22-03-19. Erik Johansson vid Totalförsvarets skyddscentrum redogör för händelseförloppet vid ett kärnvapenangrepp mot Nynäshamn som kommer från rapporten”Kärnvapenscenario för räddningstjänst” från Totalförsvarets forskningsinstitut FOI. Då dör omkring 10 000 människor. Erik Johansson hänvisar också till försvarets råd hur vi ska skydda oss vid en kärnvapenexplosion.Sök skydd inomhus, helst i skyddsrum eller källare. Skyddsrum ger skydd mot stötvåg och splitter, bränder och strålning från radioaktiva ämnen. Det hela framställs som en hanterbar katastrof.

Publicerat i dagarna är det lätt att uppfatta det hela som ett tänkt scenario av ett anfall från Putins Ryssland. Men denne väljer säkerligen att attackera mer strategiska städer än Nynäshamn.

Sjukvården står också illa förberedd. Utredningen Hälso- och sjukvårdens beredskap (i kris och krig) överlämnades till regeringen i februari 2022. Där framkommer att den svenska sjukvården inte är organiserad att möta ett konventionellt krig. Frågan om sjukvårdens resurser vid ett kärnvapenkrig mot Sverige berörs överhuvudtaget inte.

Om det händer är en 100 kiloton bomb över Stockholm en del av ett troligt scenario.

SLMK visar på sin hemsida vad det får för följder.

  • Tryckvågen har förödande effekter och stora delar av infrastrukturen slås ut.
  • Radioaktivitet sprids och dödar.
  • För till exempel flera hundratusen svårt brännskadade finns bara några tiotals sjukvårdsplatser för avancerade brännskador tillgängliga i hela landet.

Sverige bör ratificera det enda avtal som förbjuder kärnvapen TPNW.

Sanningen är att det inte går att förbereda sig för en sådan katastrof varken militärt, inom sjukvården eller i befolkningen. Endast prevention, det vill säga avrustning, kan rädda oss, se vidare i rapport från SLMK.

Vi får hoppas att Putin inte sätter sitt kärnvapenhot i verket. När Ukrainakriget tar slut och Putin avsatts, behöver kärnvapnen skyndsamt avskaffas under kontrollerade former.

Ukrainakriget visar hur konflikter kan eskalera snabbt och oförutsägbart. Statsledare agerar inte alltid rationellt eller försiktigt, och spänningar tenderar att förstärka risken för missförstånd. Om inte kärnvapen elimineras kommer de förr eller senare att användas, och konsekvenserna kommer att bli katastrofala. Vladimir Putins krig i Ukraina och hans hot om att använda kärnvapen avslöjar att terrorbalansen inte är någon garanti för att behålla fred och att kärnvapenkriget nu kan bli verklighet.

TPNW är det enda avtal som förbjuder kärnvapen. Det kompletterar NPT och säkerställer att dess artikel 6 om nedrustning av kärnvapen blir verklighet.

Sverige bör ratificera det.

För mer information om kärnvapen, se Svenska läkare mot kärnvapens hemsida: www.slmk.org

Gösta Alfvén

Docent, vice ordförande Svenska läkare mot kärnvapen, Stockholmsregionen