Omar Hilale (andre fr v) deltar i panelsamtal vid Rådet för mänskliga rättigheter. (Wikimedia)

debatt FN har utsett den marockanske ambassadören Omar Hilale för att stärka arbetet med mänskliga rättigheter. Det är ett val som väckt protester och som bör ifrågasättas, skriver Lena Thunberg.

Den 8 april utsåg FN:s generalförsamling två diplomater som ska underlätta arbetet med att stärka och effektivisera de FN-organ som övervakar mänskliga rättigheter. Denna process har pågått sedan 2014 och avslutas i år (Resolution 68/268) och gäller bland annat FN:s MR-kontor i Genève.

De två som utsetts och som ska rapportera till generalförsamlingen om sina rekommendationer är Omar Hilale, Marockos FN-ambassadör samt Jürg Lauder, Schweiz FN-ambassadör.

En vecka efter utnämningen skickade 210 organisationer genom Geneva Support Group for the Protection and Promotion of Human Rights in Western Sahara ett protestbrev till FN mot att Omar Hilale utsetts till en av dessa poster.

Marocko ockuperar Västsahara sedan 1975 och utsätter fredligt demonstrerande västsaharier för systematisk och brutal misshandel och våld. FN:s egna organ Human Rights Committee och Special Rapporteur on torture har rapporterat om detta, skriver organisationen.

Omar Hilale var under flera år Marockos ambassadör i Genève, där FN:s kontor för mänskliga rättigheter ligger och där Omar Halale hade kontakt med flera av dess höga tjänstemän.

Enligt läckta dokument från en anonym källa 2015 mellan marockanska inrikesministeriet och ambassadör Hilale ska Omar Hilale ha arbetat aktivt för att förhindra att den dåvarande Högkommissarien för Mänskliga Rättigheter sydafrikanskan Navi Pillay besökte den ockuperade delen av Västsahara. Så skedde inte heller.

FN-styrkan MINURSO finns på plats i Västsahara sedan 1991 för att genomföra en folkomröstning, som ett led i en avkoloniseringsprocess, där västsaharierna ska välja integration med Marocko eller självständighet. Den folkomröstningen har ännu inte ägt rum, eftersom Marocko sedan 2004 vägrar att acceptera ett självständigt Västsahara.

MINURSO är den enda av FN:s fredsbevarande styrkor som inte har ett så kallat MR-mandat. Det betyder att MINURSO varken har rätt eller skyldighet att rapportera om kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Det betyder i sin tur att den västsahariska minoritetsbefolkningen i den ockuperade delen av Västsahara är totalt skyddslös. All kritik mot ockupationen är förbjuden. Kidnappningar, misshandel, tortyr, rättslöshet, grundlösa anklagelser och långa fängelsestraff för fredliga manifestationer är vardagsmat för västsaharierna.

Enligt de läckta dokumenten ska Omar Hilale ha verkat för att MINURSO-styrkan inte skulle få ett MR-mandat.

Reportrar utan gränser publicerade 2019 en rapport om Västsahara. ”Den mediala tystnaden i Västsahara är ett resultat av konstant förföljelse och förtryck av lokala västsahariska journalister som försöker rapportera vid sidan av de officiella marockanska nyhetskanalerna. Därutöver är det nästintill omöjligt för utländska journalister att arbeta i området” skriver man.

Kravet på att FN:s säkerhetsråd ska ge MINURSO ett MR-mandat har förts fram i åratal, men Marockos bästa vän Frankrike har genom sin ställning som permanent medlem med vetorätt ständigt satt stopp för det.

I 45 år har Marocko ockuperat Västsahara och i 29 år är har västsaharierna väntat på att FN ska genomföra avkoloniseringen, men inte ens försvar för de mänskliga rättigheterna har beviljats dem.

Enligt de läckta dokumenten ska Omar Hilale under sin tid i Genève ha verkat för att MINURSO-styrkan inte skulle få ett MR-mandat. 2015 premierades han med att utnämnas till posten som Marockos FN-ambassdör i New York.

Men tanke på Covid-19-pandemin och de usla förhållandena i marockanska fängelser krävde Amnesty International i april att fångar som över huvud taget inte borde dömts, friges. Flera av Västsaharas mest kända människorättsförsvarare sitter i dessa fängelser dömda efter tortyr till 30 år eller livstids fängelse.

Hur kan en marockansk diplomat som är rejält insyltad i Västsaharafrågan väljas till en prestigepost som gäller mänskliga rättigheter?

Lena Thunberg
redaktör för Tidskriften Västsahara