Cashar världens ledare upp för en selfie-chans med Obama?

Idag måndag 19 september samlas världens ledare till högnivåmöte i FN-skrapan i New York. Mötets tema är en av vår samtids mest brännande frågor: »stora flykting- och migrationsrörelser«

Världens migranter är fler än någonsin tidigare, och inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt, antalet har ökat med 50 procent sedan 2011. Nu när den globala flyktingkrisen bokstavligen talat sköljer upp på Europas stränder är det tydligare än på länge att världen inte förmår hantera »stora flykting- och migrationsströmmar« på ett värdigt sätt. Bara i år har 3 212 migranter drunknat på Medelhavet.

Ingen tror att mötet idag kommer att innebära en avgörande vändpunkt.

Som så ofta när världens ledare träffas är själva mötet bara just ett mötestillfälle, förhandlandet och beslutsfattandet är redan avklarat när potentaterna bänkar sig i den pampiga generalförsamlingen. Den 3 augusti blev diplomaterna färdiga med förslaget till slutdokument.

Det är inte oväsentligt att dokumentet innehåller skarpa skrivningar till försvar för asylrätten, och ägnar flera sidor åt att påminna världen om att alla människor har rättigheter, även de som korsar gränser utan tillstånd. De som stämplas som irreguljära, papperslösa, illegala, också de är bärare av rättigheter, påminner New York-deklarationen.

Men det möte som kan göra mest skillnad är det toppmöte som Barack Obama har bjudit in till i morgon tisdag. Obamas toppmöte har mycket konkreta mål: att öka det humanitära stödet till flyktingar med 30 procent, att fördubbla antalet vidarebosättningar eller kvotflyktingar, att öka antalet flyktingbarn som går i skolan med en miljon, och att öka antalet vuxna flyktingar som får arbeta legalt med en miljon.

Andrumspolitiken har fått ljuset i den svenska fyren att flacka, och Team Löfven (som fått det prestigefulla uppdraget att vara medarrangör för Obamas toppmöte) verkar ha bestämt sig för att lysa ordentligt. Morgan Johansson har med sig löftet om att öka antalet kvotflyktingar från 1 900 till 5 000, och Isabella Lövin en förstärkning av det humanitära biståndet (redan sjunde störst i världen). Sverige är en humanitär stormakt, indeed.

Obama utnyttjar att världens ledare vill ta en selfie med honom för att säga: kom och casha upp, sätt pengar och ökat flyktingmottagande bakom de vackra orden. Krasst, men kanske det bästa sättet att försvara asylrätten.

För det är när flyktingar inte får tillräcklig hjälp i närområdet, när flyktingkommissarien vädjar förgäves om hjälp med vidarebosättning från överfulla flyktingläger, när barn inte får gå i skolan och vuxna inte kan försörja sig som desperata flyktingar tvingas röra sig vidare. Och det är när syrier lämnar hopplösheten i Turkiet för att ta sig till Europa som skyddsbehövande uppfattas som »illegala migranter«, då uppstår det »kaos« som det EU som sågs i Bratislava i fredags vill bekämpa med en allt mer repressiv migrationspolitik.