Raymond Johansen borgmästare Oslo, Karin Wanngård oppositionsborgarråd Stockholm och Frank Jensen borgmästare Köpenhamn.

Debatt Stockholm, Köpenhamn och Oslo visar vägen i klimatkrisen och det är resultatet av politiska beslut fattade av socialdemokrater. I den andra vågskålen ligger framväxten av konservativa och populistiska rörelser som i värsta fall förnekar klimatförändringarna, skriver socialdemokrater från de tre nordiska storstäderna. 

Klimathotet är inte längre ett framtidsscenario. Vi ser konsekvenserna av ett förändrat klimat över hela jorden. Från bränder i Australien till översvämningar i Norden. Flyktingströmmar orsakade av klimatet kommer att öka. Förändringen kommer att påverka alla nationer och alla städer. Att rusta för det blir politikens allt mer överhängande prioritet eftersom det påverkar allt annat. I Stockholm, Köpenhamn och Oslo planerar vi redan stadsbyggnad och beslutsfattande utifrån av ett förändrat klimat.

Framtiden kan kännas dyster, men i våra städer finns det hopp. Vi vet att städer spelar en stor roll för att minska utsläppen. När ledare världen över inte tar klimatfrågan på allvar kan vi se goda exempel från städerna. I Skandinavien är huvudstäderna världsledande och ligger i framkant med storskaliga projekt för minskade utsläpp, klimatanpassning och koldioxidlagring.

Vi står därför inför ett val om framtiden eftersom beslut behöver fattas nu om de ska få effekt.

Skandinavien ska vara ett föredöme. Sverige, Norge och Danmark är progressiva stater som världens länder ser upp till inom många områden. Våra välfärdssystem och vår arbetsmarknadsmodell har länge rönt internationell uppmärksamhet. De senaste 20 åren har våra länder också varit ett föredöme inom klimat- och miljöarbetet. Genom strukturella, storskaliga lösningar har vi blivit några av världens mest välmående länder. På samma sätt tar vi oss an klimatutmaningen.

Stockholm utsågs till Europas första miljöhuvudstad år 2010. Köpenhamn prisades år 2014 och 2019 var det Oslos tur. Miljöhuvudstadspriset instiftades av EU för att uppmuntra till hållbar utveckling i Europas städer. Utmärkelsen går till städer som uppnår en hög miljöstandard.

Stockholm var tidigt ute med att införa trängselskatter och har under lång tid arbetat med hållbar stadsbyggnad. Internationella delegationer kommer för att se och lära av våra byggprocesser. Stockholms fjärrvärmesystem väcker också internationell uppmärksamhet och vi ska vara stolta över de tuffa beslut som har fattats för att vi idag har ett så hållbart system för sophantering och uppvärmning.

Köpenhamn har satt upp ett ambitiöst mål att bli världens första CO2-neutrala huvudstad 2025. Även här gör hållbar fjärrvärme och grön infrastruktur staden grönare: 99 procent av hushållen i Köpenhamn värms upp av hållbar fjärrvärme, och hälften av köpenhamnarna cyklar till jobbet och skolan. Idag finns det mer än 380 km cykelbanor och mer än 60 km gröna cykelleder i Köpenhamn.

I Oslo har vi på bara fyra år ökat andelen nya elfordon från 27 till 61 procent, vilket är en större andel elfordon än någon annan marknad i världen. Vi har tagit flera steg för bättre luft, och luftkvaliteten är bättre än på ett decennium. Vår köpkraft som kommun, gör att vi kan ställa och ställer, mycket strängare miljökrav och krav på bra arbetsförhållanden i de kontrakt vi ingår. Som en följd av det arbetet, har vi nu världens första byggarbetsplats med nollutsläpp i Oslo, vilket väcker internationell uppmärksamhet. I synnerhet de stora elektriska grävmaskiner som har kommit på plats tack vare innovativa anbud.

I Oslo har vi också infört klimatbudget, vårt viktigaste verktyg för att minska utsläppen där vi räknar CO2 på samma sätt som vi räknar pengar. Modellen för klimatbudget övervägs av städer som Shanghai och New York, vilket innebär att vår huvudstad kan ha en positiv effekt utanför våra gränser.

Detta är bara några exempel, men de är alla resultatet av politiska beslut fattade av socialdemokratiska kommunalråd och partier. I den andra vågskålen ligger framväxten av konservativa och populistiska rörelser som kommer till makten i många länder, där klimatförändringar spelas ner i betydelse, eller i värsta fall förnekas. Vi står därför inför ett val om framtiden eftersom beslut behöver fattas nu om de ska få effekt.

Som socialdemokrater tror vi på en klimatpolitik som tar ett helhetsgrepp och inkluderar våra städers invånare. Det ska vara enkelt att göra klimatsmarta val. Kollektivtrafiken ska vara det självklara valet, våra städer ska servera klimatsmart mat och vi ska sluta använda fossila bränslen. Skandinavien ligger i absolut framkant i utvecklingen av lösningar för att lagra koldioxid. Genom insatser på lokal nivå kan vi bidra till lösningen på ett globalt problem.

Stockholm, Oslo och Köpenhamn visar att nyckeln till klimatomställningen ligger i storstäderna. En omställning där ingen lämnas efter. Det är uppenbart att våra städer gjort mycket för att minska våra klimatavtryck. Det är vi stolta över. Samtidigt är det inte ett skäl att slå sig till ro.

I fredags möttes vi socialdemokratiska ledare i Stockholm för att diskutera hur vi ska ta ytterligare steg mot en grönare framtid i våra huvudstäder. Fler beslut behöver fattas.

Karin Wanngård, oppositionsborgarråd Stockholm
Frank Jensen, borgmästare Köpenhamn
Raymond Johansen, borgmästare Oslo