LIMBO För att underlätta för de som känner oro inför pågående klimatförändringar bör samhället göra det möjligt för den enskilde att, genom medicinering och underhållning, kunna lämna destruktiva tankemönster. Acceptans är målsättningen, menar Tankesmedjan Limbo.

Coronapandemin har på ett uppenbart sätt avslöjat samhälleliga tillkortakommanden. Vår beredskap är inte god. Våra samhälleliga strukturer verkar vara ack, så sköra. Steget till en samhällskollaps är betydligt närmare än vad vi anat – vilket ställer oss inför stora och nya utmaningar.

Det är ju det här med klimatförändringarna. De så kallade tipping points som vi redan passerat, kommer att kasta vårt jordklot in i en accelererande katastrof av bibliska mått, därom är i stort sett all seriös vetenskap ense.

Samtidigt är det uppenbart att de krav på samhälleliga förändringar som på sikt skulle kunna mildra klimatkatastrofens konsekvenser i sig utgör en fara för samhälleliga strukturer så som vi idag känner dem. Vi måste modigt våga se sanningen i vitögat och solidariskt acceptera näringslivets och välfärdssamhällets krav på långsiktiga och trygga villkor. Vi måste ta oss an klimatutmaningarna på ett effektivt, frihetligt och ansvarsfullt sätt. Ja, vi måste helt enkelt ställa in oss på att understödja det nuvarande samhällsbygget. Allt annat vore att ovillkorligen kasta oss in i samhällsupplösning vars konsekvenser kan bli ödesdigra.

Det finns gott om lokaler som Arbetsförmedlingen nyligen övergivit, gott om entreprenörer som kan coacha och gott om apoteksfilialer som kan leverera läkemedel.

Vad göra? Vid Tankesmedjan Limbos seminarium i veckan framkom behovet av såväl folkupplysning som konsensus kring en realistisk miljöpolitik, en klimatpolitik som inte innebär några långtgående destruktiva krav på samhällsförändringar. Staten bör därför understödja upplysning i dessa frågor.

För att underlätta för de som trots detta känner oro inför pågående klimatförändringar bör samhället göra det möjligt för den enskilde att, genom medicinering och underhållning, kunna lämna destruktiva tankemönster. Acceptans är målsättningen. Tankesmedjan Limbo föreslår därför som en blygsam början inrättandet av ”Träffpunkt Tramadol” över hela landet. Det finns gott om lokaler som Arbetsförmedlingen nyligen övergivit, gott om entreprenörer som kan coacha och gott om apoteksfilialer som kan leverera läkemedel.

En miljon svenskar kan inte ha fel, de som redan idag ordineras SSRI-preparat. Vi behöver bara öka styrkan på medicinen, slappna av lite och förstå att vi lever i den bästa av världar.

 

Tankesmedjan Limbo
genom
Hans Hallerfors


(Till vardags redaktör för tidskiften Intra)