Ninos Josef, Emelie Bergbohm

debatt Kulturbevakningen i svensk public service-tv har fått en släng av kommersiell influensa. Botas inte denna kommer det att hota trovärdigheten för public service och i förlängningen radera ut SVT:s roll som ett av landets främsta komplement till kommersiella kanaler, skriver Emelie Bergbohm och Ninos Josef.

Sedan en tid tillbaka har vi funderat kring vad som driver SVT Kulturnyheterna i valet av ämnen att bevaka och publicera på sina kanaler och i sina sändningar.

Det har blivit mindre av skarp kulturjournalistik, men desto mer av refererande publiceringar om kändisar inom nöjesbranschen. Dessutom med en utpräglad vit populärkulturell USA-fixering och anglosaxisk vinkel.

Genom en scroll av SVT Kulturnyheternas senaste rubriker hittar vi »Efter Bird box-challenge: Youtube förbjuder pranks«, »Steve Carell i ny komediserie«, “»Kändisarna hakar på trenden #10yearchallenge«, »Hänt Extra ber Sanna Nielsen om ursäkt efter gravid-publicering« och allt mellan Kanye West, Ghostbusters, Michael Jacksons övergrepp och att försäljningen av gamla kassettband har stigit i USA.

Vidare hittar vi en mängd artiklar om krisen inom Svenska Akademien samt referat om priser som delas ut och rekord som slagits.

Det verkar som att SVT Kulturnyheterna anser att kulturs nyhetsvärde handlar om vem som är störst, främst och mest.

Ingenstans kan man läsa om läget för det fria kulturlivet i exempelvis Skåneregionen där kulturnämnden nyligen beslutade om nedskärningar på 20 miljoner som kommer att drabba det fria kulturlivet hårt. Detta bör vara en angelägenhet för SVT Kulturnyheterna att granska och rapportera om.

Vi undrar vad som ligger bakom den förytligande bevakningen på SVT Kulturnyheterna. Handlar det om efterfrågan, resursbrist eller avsaknad av kompetens?

Vi tror att detta är en medveten prioritering där kvantitet prioriteras framför kvalitet för att leva upp till en snabb kulturkonsumtion och att mindre tid läggs till att analysera, recensera och sprida kulturens konstformer.

Vårt gemensamma kulturliv i form av konst, arkitektur, musik, dramatik, scenkonstformer och språk är den grund på vilken vi bygger våra gemensamma värderingar och identiteter. SVT har ett direkt och stort ansvar för att förmedla utvecklingen inom kulturlivet och det är därför anmärkningsvärt att detta inte speglas tydligare av SVT Kulturnyheterna.

I SVT:s sändningstillstånd står att läsa:

»Nyhetsverksamheten i SVT ska bedrivas så att en mångfald i nyhetsurval, analyser och kommentarer kommer till uttryck i olika program

Mångfald i nyhetsurval, analyser och kommentarer är något som SVT Kulturnyheterna brister tydligt i, men det är inte heller det enda mångfaldsperspektivet de misslyckas med. Redaktionen, där en tydlig majoritet är vita etniska svenskar, speglar inte den svenska befolkningen. Den blir således heller inte relevant för alla.

Om en homogenitet genomsyrar en redaktion avspeglas det i rapporteringarna och resultatet blir att bredden av perspektiv saknas. Om det mot förmodan visar sig att bredden av perspektiv även saknas i den svenska kultursfären så bör det ses över vilka som sitter och bidrar till att denna norm fortlöper.

Det mesta inom Sveriges kultursfär verkar äga rum i Stockholm, om vi nu utgår från vad SVT Kulturnyheterna rapporterar om.

»Nyhetsförmedling och samhällsbevakning ska ha olika perspektiv, så att händelser speglas utifrån olika geografiska, sociala och andra utgångspunkter

Den nationella bevakningen brister och det mesta inom Sveriges kultursfär verkar äga rum i Stockholm, om vi nu utgår från vad SVT Kulturnyheterna rapporterar om. För att flytta fokus från huvudstaden så verkar det krävas inslag av det exotiska, sensationella och lite »småstadsdumma«. Som i fallet med rapporteringen om Kalmar stadsbibliotek, där böcker om stickning stulits från hyllorna.

»SVT ska bevaka, spegla och kritiskt granska händelser på kulturlivets olika områden i Sverige och i andra länder. SVT ska spegla de många olika kulturer och kulturyttringar som finns i Sverige

Public service måste i alla lägen värna om sin roll som kulturbärare för att vidga och fördjupa sitt kulturansvar. Inte minst i tider då självständiga och oberoende medieinstitutioner samt det fria kulturlivet står hotade av högerextrema krafter.

Emelie Bergbohm är VD för Bohm Bohm Room.
Ninos Josef, är chefredaktör på Kultwatch.