Tiggare. Bild: Jarod Carruthers/Flickr

Den politiska majoriteten i Vellinge kommun ville ha ett lokalt tiggeriförbud från och med 2018. Men nu upphävs beslutet eftersom kommunen inte har kunnat visa att tiggeri stör ordningen tillräckligt mycket.

Länsstyrelsen i Skåne har upphävt Vellinge kommuns beslut om att införa ett lokalt tiggeriförbud. Beslutet om tiggeriförbud bygger på en förändring av de lokala ordningsföreskrifterna.

Enligt ordningslagen får kommuner meddela ytterligare föreskrifter som rör den allmänna ordningen lokalt, men bara om de verkligen behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen och inte innebär en för stor inskränkning i individers frihet.

Länsstyrelsen i Skåne har prövat beslutet om ett tiggeriförbud i Vellinge kommun och kommit fram till att kommunen i underlagen till sitt beslut inte har lyckats visa att ett sådant förbud behövs.

– Vad som finns är några enskilda mejlkonversationer, och de handlar inte om själva insamlingarna (tiggeriet red.anm), utan om nedskräpning och annat, som man kopplar till de personer som samlar in pengar, säger Anna-Britt Adell, föredragande jurist på Länsstyrelsen.

Vellinge kommun har inte gjort någon egen utredning om vilken eventuell ordningsstörning som tiggeri innebär, och det finns inga ärenden hos polisen om det här, uppger Länsstyrelsen, vilket enligt dem talar emot behovet av ett tiggeriförbud.

– Vad som kommer fram är att många känner obehag för att gå förbi personer som samlar in pengar utanför affärer och det är verkligen inte tillräckligt för att förbjuda insamlandet av pengar, säger Anna-Britt Adell.

Vellinge kommun kan överklaga Länsstyrelsens beslut till förvaltningsrätt, vilket kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M) i dag säger att man antagligen kommer att göra.

– Vi kommer antagligen överklaga detta, men har inte hunnit ta ett beslut ännu, säger hon till SVT Nyheter Skåne.