Kadir Kasirga Bild: Lieselotte van der Meijs

debatt Modersmålsundervisningen är bara en timme i veckan, jämfört med hundratals timmar som barnen läser svenska och engelska. Dessutom ger den ökade meritvärden. SD och KD har fel när de vill slopa den här språkundervisningen, skriver Kadir Kasirga (S). 

 21 februari infaller internationella modersmålsdagen! Syftet med dagen är att främja språklig mångfald. Dagen instiftades av Unesco år 1999 och uppmärksammas sedan dess varje år.

Det har gått troll i debatten om modersmålsundervisningens betydelse. Nu har vi kunnat läsa att KD vill ta bort modersmålsundervisningen och använder samma argument som SD gör. De tycker att denna undervisning stjäl tid från undervisning i svenska för eleven. KD och SD argumenterar för slopad modersmålsundervisning och tycker att barn som bor i Sverige enbart ska lära sig det svenska språket, att det är en viktig del för att kunna ingå i det svenska samhället.

Och självklart går språk och samhälle ihop, precis som språk och identitet går ihop. Modersmålsundervisningen är oftast en timme i veckan och ligger oftast som en extra timme för eleven utöver ordinarie schema. Det är alltså sextio minuter i veckan som eleven är kvar i skolan för att lära sig att läsa, skriva och uttrycka sig på sitt modersmål som oftast talas i hemmet. Eleven har också 680 minuter svenskundervisning i veckan i lågstadiet och 520 minuter i veckan i mellanstadiet.

I lågstadiet läggs även 60 minuter i veckan på undervisning i engelska och 220 minuter i veckan i mellanstadiet. I årskurs sex kommer dessutom ett av de största och roligaste valen för eleverna, nämligen språkvalet.

Det brukar vara en stor diskussion både hemma och bland kompisarna och valet står mellan franska, tyska eller spanska. I högstadiet läggs sedan 272 minuter i veckan på språkvalet. Då är det viktigt, uppmuntras och framställs som något positivt att man får lära sig ytterligare ett språk. Det extra språket utöver svenska och engelska motiveras oftast med att det är en merit på den kommande arbetsmarknaden samt att man kan röra sig friare i världen kommunikativt.

Vi socialdemokrater vill att människor integreras och möts. KD och SD vill att du avsäger dig ditt förflutna om du ska ha någon plats i deras Sverige.

En stor del av timplanen i grundskolan ägnas alltså till språkstudier, ändå ses den extra timmen på 60 minuter i modersmålsundervisning som en stulen timme som både motverkar språkutvecklingen i svenska och placerar barnet i utanförskap. Vilket är märkligt eftersom forskning visar att modersmålsundervisning är bra för språkutvecklingen. Det gäller även utomeuropeiska språk.

Redan 2008 visade Skolverket att elever som hade läst modersmålsundervisning kontinuerligt fick högre meritvärden i slutet av årskurs nio än de barn som valde att inte läsa modersmålsundervisning samt bättre meritvärden än elever som bara pratade svenska hemma. Och angående rädslorna att de barn som läser modersmålsundervisning riskerar att inte möta det svenska språket så är det omöjligt så länge barnet går i svensk förskola eller grundskola, rör sig i samhällets affärer, bibliotek, fritidsgårdar, parklekar, olika träningar eller är med vänner.

Att helt kunna undvika det svenska språket är tämligen omöjligt när man lever i Sverige.

Visste ni förresten att Drottning Silvia behärskar sju olika språk och gör sin huvudräkning på portugisiska. Kanske är det precis som Rita Mae Brown sa: ”Språk är som en karta över kultur. Det berättar var människor kommer från och vart de är på väg.”

Men i den värld som KD och SD vill skapa ska det inte synas eller märkas vart du kommer ifrån. Är du i Sverige ska du leva och uppträda som en svensk. Vi socialdemokrater vill att människor integreras och möts. KD och SD vill att du avsäger dig ditt förflutna om du ska ha någon plats i deras Sverige.

För KD och SD, som numera verkar dela värdegrund, är Sverige inte längre ett land som välkomnar olika kulturer och språk. Denna filosofi har vi sett tidigare i historien, där en nation satte sig själv som överordnad.

 

Kadir Kasirga (S), oppositionsborgarråd Stockholms stad