I Dagens arena den 11 januari skriver Mikael Färnbo om modern slav- och människohandel. Om fruktansvärda brott som begås mot människor av skrupelfria företagare med brottsligt förflutet. Mycket av argumentationen hämtas från en rapport skriven av ISDP på uppdrag av SIDA. Rapporten är ett försök att kartlägga slavarbete i Sverige och ett flertal fall av människohandel och tvångsarbete som blivit föremål för polisutredningar beskrivs. Rapporten tar också upp många politiska åtgärder som skulle kunna vidtas för att bekämpa människohandel vilket är ett brott som kan ge från två upp till tio års fängelse.

Jag vill säga att jag helt delar avskyn mot dessa brott och att jag också är beredd att stödja flera av de förslag som lyfts i rapporten om hur dessa brott kan bekämpas. Polisen och rättsväsendet i övrigt liksom Skattemyndigheten och Migrationsverket måste ha de resurser som krävs för att bekämpa människohandel, men även svartarbete. Självklart ska arbetstillstånd inte ges till företagare som bedriver olaglig verksamhet. Och i de fall där människor som kommer från andra länder utnyttjas av svenska arbetsgivare så ska även dessa personer erbjudas rättshjälp så att de kan stämma dessa arbetsgivare och därmed få ekonomisk kompensation. Detta har vi som politiker tillsammans med arbetsmarknadens parter skyldighet att se till.

Men vad som är viktigt att säga är att dessa brott dock har väldigt lite med arbetskraftsinvandring att göra. Att människor med svag ställning på arbetsmarknaden blir utnyttjade är alltid fel. Arbetskraftsinvandring in i Sverige motverkar människosmuggling genom att det skapar lagliga vägar in i vårt land som människor kan använda sig av i stället för att komma hit och leva som papperslösa.

Miljöpartiet och jag försvarar helhjärtat den arbetskraftsinvandringsreform som vi varit med och genomfört. Genom den nya lagstiftningen om arbetskraftsinvandring har vi skapat fler lagliga vägar in i Sverige. Som företrädare för ett grönt parti är jag stolt över att försvara öppenhet och alla människors möjligheter att röra sig över gränserna. Jag gör det för att jag genuint försvarar alla människors lika värde och rättigheter men också för att det är min övertygelse att öppna samhällen blir starkare, mer kreativa och dynamiska. En övertygelse som också stöds av mycket forskning.

Låt oss tillsammans bekämpa missförhållanden på den svenska arbetsmarknaden men vi måste då göra det utan att blanda ihop äpplen och päron.

Mikaela Valtersson, riksdagsledamot (MP).