Sofia Ljungdahl, Daniel Kjørberg Siraj

startlån Det är välkommet att det nu finns ett konkret förslag om ett startlån för unga. Men verkligt sänkta trösklar till det ägda boendet kräver mer än vad utredningen föreslår, skriver företrädare för den medlemsägda bostadsutvecklaren OBOS, som vill se lägre amorteringskrav, högre skuldkvotstak och ett högre startlånetak.

Utmaningarna för den som köper sin första bostad är välkända. Med dagens ökande bostadspriser och hårda kreditkrav för förstagångsköpare har de som är i störst behov av ett ägt boende sämst förutsättningar att finansiera det.

Möjligheten för unga vuxna och andra med mindre kapital att köpa bostad har försämrats drastiskt de senaste åren, inte bara i storstadsregionerna utan även i andra av landets kommuner. Kreditrestriktioner i form av amorteringskrav och bankernas skärpta kvar-att-leva-på-kalkyler slår hårt mot dessa grupper.

En bostadsmarknad som stänger ute stora grupper riskerar att fortsatt öka klyftorna mellan insiders och outsiders.

Nyligen presenterade regeringens utredare en rad åtgärder för att underlätta för unga att komma in på bostadsmarknaden, bland annat ett förslag om statligt startlån för förstagångsköpare. Som en av Sveriges största bostadsutvecklare välkomnar vi att det nu finns ett konkret förslag på bordet. Men eftersom utredaren inte haft mandat att föreslå ändringar i dagens kreditreglering med amorteringskrav och skuldkvotstak, som innebär hela 3 procents amortering för många förstagångsköpare, kvarstår de höga trösklarna även med startlån.

Det är dessutom ett problem att startlånetaket på 250 000 kronor utestänger en del av marknaden i exempelvis centrala Stockholm. Vi välkomnar dock att utredaren tar in barnperspektivet och föreslår dubbelt belopp för ensamstående föräldrar. Startlånet är en konkret och välriktad åtgärd som behövs för att göra bostadsmarknaden tillgänglig för grupper som idag utestängs. Men eftersom skuldkvotstaket och amorteringskrav är oförändrade är det fortfarande svårt för de som idag inte får ihop sin kvar att leva på-kalkyl.

Det här gäller givetvis inte bara gruppen unga vuxna som varit i fokus för utredningen. En bostadsmarknad som inte fungerar, får också orimliga effekter för stora yrkesgrupper som bär upp vår välfärd som fråntas möjligheten att bygga eget kapital, trygga sin framtid och pension. OBOS Lärarindex visar att endast 15 procent av de bostadsrätter som såldes i Storstockholm i september-oktober 2021 kunde köpas av en lärare i singelhushåll med en genomsnittslön på 37 250 kronor och sparad kontantinsats.

För många av LO:s medlemmar blir den andelen väsentligt lägre. Var samhällsviktiga yrkesgrupper bo mer tryggt om de inte vill lägga en stor del av sin disponibla inkomst på höga nyproduktions- eller andrahandshyror?

Sänkta trösklar till bostadsmarknaden är en rättvisefråga. Genom att underlätta för fler att äga sitt eget boende skapar vi en tryggare vardag för dem som behöver det mest.

Här måste andra aktörer, inte minst vi bostadsutvecklare bidra med nya lösningar. Vi har liksom våra branschkollegor på HSB och Riksbyggen skapat modeller för att köpa sin första bostad. Härom året lanserade vi OBOS Deläga, som innebär att man köper halva bostaden men bor i hela. I stället för att betala en dyr hyra, kan personen amortera på sitt lån och på så sätt bygga upp en trygghet genom att betala till sig själv. I Norge har modellen redan etablerats med stor framgång.

Utredarens förslag är bra men staten kan inte ensam lösa alla problem. Vi menar att fler aktörer måste dra sitt strå till stacken för att den här typen av lösningar ska få brett genomslag på den svenska bostadsmarknaden. Till exempel skulle fler bostadsprojekt kunna finansieras med sociala obligationer. På så sätt skulle vi kunna erbjuda fler bostäder som ägs gemensamt av bostadsutvecklaren och privatpersonen. Utöver detta måste bankerna satsa på innovation och erbjuda låneprodukter till potentiella förstagångsköpare.

Varken ålder eller yrkesval ska stå i vägen för drömmen om en egen bostad. Frågan om sänkta trösklar till det ägda boendet är alldeles för viktig för att bli en politisk långbänk. Vi uppmanar därför regeringen att skyndsamt lägga fram utredningens förslag.

Sänkta trösklar till bostadsmarknaden är en rättvisefråga. Genom att underlätta för fler att äga sitt eget boende skapar vi en tryggare vardag för dem som behöver det mest.

Sofia Ljungdahl, VD OBOS Nya hem
Daniel Kjørberg Siraj,
koncernchef OBOS