Göran Wåhlstedth, Åse Classon, Staffan Nilsson,

debatt När storstadstidningarna rapporterar om bilbränder och gängbråk i förorterna är det många av oss i småorter som inte alls känner igen oss. Mellansel är ett exempel på att förutsättningarna för integration kan vara bättre på mindre orter, skriver företrädare för Hela Sverige ska Leva och Mellansels IF.

I valrörelsen upplevde vi att den politiska debatten fastnade i en svartmålning av konsekvenserna av Sveriges generösa flyktingmottagande under år 2015.

Visst är det sant att på vissa håll har integrationen inte alls gått bra. Men när storstadstidningarna rapporterar om bilbränder och gängbråk i förorterna är det många av oss i småorter som inte alls känner igen oss.

Kanske är det så att förutsättningarna för integration är bättre på mindre orter? Statistiken visar att en betydligt större andel av befolkningen är aktiva medlemmar i en samhällsförening på landsbygden, vilket säkert också bidrar till ett aktivt ideellt integrationsarbete.

Ta Mellansel som exempel. År 2018 vann Mellansels IF Hela Sverige ska levas pris »Årets lokala utvecklingsgrupp«, bland annat för deras fantastiska arbete med att inkludera alla i sitt föreningsarbete. Gammal som ung. Rörlig såväl som rörelsehindrad. Infödd som nyinflyttad. Svensktalande liksom personer som ännu inte lärt sig det nya språket.

Mellansels IF:s slogan är talande: »Föreningen för alla«.

Genom stort och varmhjärtat engagemang har de lyckats med konststycket att på kort tid integrera cirka 400 nyanlända i en bygd som innan flyktingvågen hade 750 invånare.

Hur lyckades de?

  • Först och främst startade de nätverket Medmänniskor Mellansel, där föreningar, kyrkor och näringsliv gjorde gemensam sak.
  • Sedan såg de till att Migrationsverket tog dit mindre grupper med flyktingar åt gången så att varje individ kunde få ett trevligt välkomnande så fort de klev av bussen i det norrländska inlandet.
  • Efter det har de sett till att välkomna nya i sina ordinarie verksamheter:

Studier i samhällskunskap, hantverks- och slöjdkvällar, fotboll, sångkörverksamhet och folkdanskvällar, som numera är internationella folkdanskvällar där deltagarna får prova på traditioner från olika länder.

En mycket viktig pusselbit är att föreningslivet och de ideella insatserna ska uppvärderas och ges långsiktiga, goda ekonomiska villkor.

  • Även en friluftsdag med ”prova-på-aktiviteter” anordnas av idrottsföreningen under sportlovet i samarbete med kommunen.

Att få åka pulka, snöskoter, skridskor och skidor eller göra en snögubbe har varit mycket uppskattat bland såväl infödda som nyanlända.

På tre år har antalet deltagare i friluftsdagen ökat från 500 till 800. En veritabel succé! Som på de flesta mindre orter stannar folk och pratar med varandra och ingen blir anonym, vilket är viktigt för att skapa relationer.

Utifrån dessa goda exempel tycker vi att politiker borde fråga sig vad de ska göra för att få till bästa möjliga integration.

Vi har några förslag: Först och främst måste det finnas förutsättningar att flytta till en mindre ort.

Det handlar om att bygga bostäder, då det råder bostadsbrist även på landsbygden. Kollektivtrafik är en mycket viktig fråga för såväl unga som gamla och personer som ännu inte fått giltigt körkort eller köpt en bil. Och en mycket viktig pusselbit är att föreningslivet och de ideella insatserna ska uppvärderas och ges långsiktiga, goda ekonomiska villkor. Vi vill ha en landsbygdspolitik för hela Sverige för att »hela« Sverige!

Göran Wåhlstedth är ordförande Mellansels IF

Åse Classon är ordförande Riksorganisationen Hela Sverige ska leva

Staffan Nilsson är ordförande Riksorganisationen Hela Sverige ska leva