Krönika Man flyttar bara på problemen när människor byter områden, skriver Tanvir Mansur med anledning av S nya förslag.

Riva bostadshus i förorterna, ersätta dem med villor och radhus, och begränsa fattiga människor från att flytta in. Det är några av punkterna i från den socialdemokratiska arbetsgruppen för ett nytt partiprogram, som de beskriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Nu kanske de inte formulerar sig så som jag gör. Utan snarare att de vill bekämpa akuta samhällsproblem som parallellsamhällen”. Och att sänka inkomstkraven på hyresrätter i de icke-utsatta områdena.

Arbetsgruppens ledare, Lawen Redar (S), blir intervjuad av SVT. Då har hon inget svar på var de boende ska ta vägen efter att deras hus har rivits.

– Människor ska självklart ha någonstans att bo. Det är en självklarhet. Vi menar att det är dags att de utsatta områdena inte tar det stora samhällsansvaret. Det kanske är andra områden som ska göra det.

rför är det helt fel att använda sig av ”utsatta områden” som mått

 

Återigen använder politiker det uttjatade polisbegreppet utsatta områden”. Problemet är att en stadsdel kan ha ett område som kommer med i polisens lista över utsatta områden och ett område bredvid som inte är med där. Och det behöver inte vara en plats där rika människor bor. Att flytta problemet från en plats till en annan hjälper inte. Snarare, kanske det skapar nya utsatta områden” med ny problematik. Därför är det helt fel att använda sig av utsatta områden” som mått.

Lawen Redar säger till SVT att Danmark är en förebild:

– Familjerna där är tacksamma för att barnen kommer få bättre levnadsvillkor. Vi kan inte hamna på efterkälken.

I Danmark införde man det som kallas ghettolagen 2018, för att begränsa andelen icke-västliga” invånare i deras förorter. De rev hus där det bodde för många människor med, enligt dem, fel ursprung. Det är en form av etnisk apartheidpolitik. Ordet ghetto användes också av de tyska nazisterna under andra världskriget för att isolera judar till vissa områden. Efter att ha använt det ordet officiellt i 11 år, bestämde danskarna sig för att byta till parallellsamhällen”.

Det använder den socialdemokratiska arbetsgruppen också. Men istället för icke-västliga”, så säger de inkomstkrav och akademiska meriter.

Jag ringer Nazem Tahvilzadeh, som är lektor i offentlig förvaltning och docent i statsvetenskap på Södertörns högskola.

Det är tydligt att det är rasifierat. Målgruppen är invandrare från icke-europeiska länder, som Asien, Mellanöstern och Afrika. Man kan inte peka ut dem direkt. Så då säger man parallellsamhällen i bostadsområden, där man uppfattas leva tillsammans och håller sig för sig själv, och håller sig utanför välfärdssamhället, så att säga.

Han fortsätter:

Danmark är det bästa exemplet på att det här inte funkar. Man har jobbat med ghettopolitiken i cirka två decennier. Man har samma problem idag med kriminalitet och marginalisering. Det som är kvar då är repressiv politisk utveckling och avsteg från demokratiska rättsprinciper.

Den 1 juli ska EU-domstolen hålla en hearing för att undersöka om den danska ghettolagen bryter mot den europeiska antidiskrimineringslagen.

Men hur kan man montera ner välfärden och bostadspolitiken i ett område i flera årtionden och vara helt frånvarande i politiken – och sen klaga på parallellsamhällen? De har ju dragit ner skatt efter skatt, och gett mer bidrag till de rika. Vad trodde de skulle hända? Det är magstarkt att som politiker skylla på invånarnas kultur och beteenden, snarare än det ansvar som tidigare regeringar inte har tagit.

Nazem Tahvilzadeh menar att det här snarare fördjupar klasskonflikter:

– Socialdemokratin vill inte längre skapa en generell välfärdspolitik, som vill fördela resurser jämlikt, så att alla har lika villkor i livet.

Snarare, så pekar man ut enskilda grupper som problem och riktar åtgärder mot dem. Man flyttar bara på problemen när människor byter områden. Kommer deras liv förbättras bara genom en flytt inom samma stad?

Tahvilzadeh är besviken på att Socialdemokraterna inte presenterar några belägg alls:

– Visa mig ett land som har lyckats förbättra sociala problem med hjälp av sån här politik. Med den här typen av repressiv, rasifierad politik, där man stigmatiserar områden som orsaken till sociala problem.

Det här utspelet visar att Socialdemokraterna inte kommer göra något för att vända de beslut som Tidö-regeringen har tagit, utan snarare fortsätta på samma spår.

Tanvir Mansur