Jesper Bengtsson, chefredaktör Dagens Arena. Foto: Helena Björk

Journalistik Dagens Arena är en av redaktionerna som inte beviljas mediestöd 2024. Det är första året som det omgjorda stödet delas ut.
– Det är tidningar som är ledande i den nationella debatten som nu förlorar stöd, säger Jesper Bengtsson, chefredaktör för Dagens Arena.

Syftet med mediestödet är att ge allmänheten tillgång till oberoende högkvalitativ nyhetsförmedling regionalt och lokalt och att det ska finnas en mångfald i nyhetsförmedlingen. Med det senare menar Dagens Arenas chefredaktör Jesper Bengtsson att man nu gjort tvärtom.

– Det är underligt att man har ett mediestöd som begränsar mångfalden på nationell nivå. Det är det som sker nu, säger han.

Grundkraven för att söka mediestöd är att producera nyheter regelbundet i en viss omfattning och ha minst 3 000 regelbundna användare eller 1 500 betalande prenumeranter. För medier på orter med få invånare eller som riktar sig till nationella minoriteter gäller något andra regler.

Lokalt i fokus

Skälet till att stödet gjordes om var att skapa ett teknikneutralt stöd, men resultatet har kritiserats från flera håll. I december 2023 klubbades reglerna av regeringen, efter att först ha godkänts av EU-kommissionen. Med bara en månad till det skulle träda i kraft 1 januari 2024 var tiden knapp för redaktionernas planering.

Kulturminister Parisa Liljestrand (M) har sagt att fokus ska ligga på lokal och regional journalistik för att säkerställa nyhetstäckningen i hela landet. Chefredaktörer för flera tidningar menar att lokal journalistik ställs mot mångfalden nationellt, genom mediestödets utformning.

Dagens Arena uppfyllde kriterierna för att söka, men Jesper Bengtsson kan konstatera att läsarantalet inte räckte. Samma besked fick tidningarna Kvartal, Flamman och Altinget med fokus på politik och debatt.

Paradoxal prioritering

– Det är en intressant princip för tidigare var det små tidningar som fick stöd. Nu verkar det som att man måste komma upp i en viss nivå. Hade vi varit en större nättidning hade vi kanske omfattats av stöd, det är lite paradoxalt, säger han. 

Dagens Arena står inte och faller med mediestödet utan finansieras till största delen av pengar från LO, föreningen Arenagruppens vänner och enskilda som stödjer tidningen. Men det uteblivna stödet kommer att få konsekvenser.

– Det minskar vår möjlighet att göra journalistik på våra nischområden. Exakt vad det betyder vet vi inte men det blir en tårtbit mindre i ekvationen, säger Jesper Bengtsson. 

Om Dagens Arena måste säga upp anställda är för tidigt att säga. Det beror på vad som händer med pengarna från övriga finansiärer.