EU behöver ett ambitiöst och långsiktigt investeringsprogram mot fattigdom och arbetslöshet. Det är ett av flera förslag för ett mer visionärt EU, skriver Magnus Nilsson och Peter Weiderud (S).

Sedan 1990-talets början har ojämlikheten mellan rik och fattig i Europa ökat kraftigt. På samma sätt har skillnaden mellan hur mycket av företagens vinst som går till utdelningar respektive löneuttag för de anställda alltmer förskjutits till ägarnas fördel.

Den europeiska union, som nu sakta är på väg ur den globala finanskrisen har enorma problem. 26 miljoner arbetslösa, ett fortsatt kraftigt beroende av fossila bränslen för vår energiförsörjning och 17 procent av EU:s medborgare som lever under fattigdomsgränsen.

EU skapades som ett fredsprojekt byggt på samarbete i stället för motsättning. Ett ökat utbyte av såväl idéer som varor och tjänster skulle minska risken för framtida krig.

Däremot finns det en gräns för hur länge fredsargumentet håller, för unionens existensberättigande måste ständigt förnyas för nya generationer. EU behöver nya ambitioner och visioner om vi på riktigt vill att samarbetet ska överleva ytterligare 60 år.

Från ett socialdemokratiskt perspektiv krävs det en tydligare koppling mellan vår ideologiska utgångspunkt som reformister och vilka möjligheter och begränsningar som finns med dagens EU. EU:s sociala och ekologiska ambitioner måste upphöjas och likställas med den fria rörligheten.

I dag utgår arbetet i EU ständigt från ambitionen att förenkla för marknaden. Frihandeln, avregleringar, harmonisering av marknader och mycket mer har gjorts i EU:s och marknadens namn. Dessa måste balanseras med sociala och ekologiska rättigheter. Om industrier byggs ut på miljöns bekostnad eller effektiviseringar endast leder till färre jobb, lägre löner och högre aktieavkastning så är det inte acceptabelt.

Stora resurser i EU:s jordbruksstöd skulle kunna omfördelas till klimatomställning, men alltför många politiker prioriterar enkelspåriga nedskärningar. Här väntar en växande opinion på politiskt ledarskap och att Sverige öppnar för skarpare miljöregler. På det sociala området behöver EU ett ambitiöst och långsiktigt investeringsprogram mot fattigdom och arbetslöshet i Europa.

Om vi på allvar vill behålla och förstärka den välfärdsmodell och tradition av gemensamma lösningar som gör Europa unikt i världen behövs konkreta förslag för en utveckling där detta är möjligt. Förslag som finansskatt på kapitaltransaktioner inom EU bör övervägas och diskuteras som en väg för att ta in en betydande andel av avkastningen från företag för att använda till reformer som infrastruktursatsningar inom Europa.

Likaså kan en skärpt handel med utsläppsrätter inbringa resurser som vi kan använda för att bygga ut den förnyelsebara energin i Europa.

Det behöver finnas ett socialt och ekologiskt perspektiv på Europasamarbetet där avregleringar, privatiseringar och ökad konkurrens ställs i förhållande till de konsekvenser de får för Europas medborgare.

EU måste tillåtas vara mer än en union för ökad frihandel och konkurrens. Utan den viljan riskerar hela projektet att tappa sin legitimitet inom en snar framtid.

Magnus Nilsson, (S)-kandidat till Europaparlamentet
Peter Weiderud,
förbundsordförande Socialdemokrater för tro och solidaritet