Pressbilder M

Att förbjuda vinst i skolan ger lägre kunskapsnivå och mindre valfrihet. Det skriver Moderata studenter i replik till S-studenter.

S-studenter skriver att möjligheten för människor att göra vinst på att driva skola är det svenska skolväsendets största problem. Nej S-studenter, den största utmaningen för den svenska skolan är inte hanteringen av riskkapitalbolagens vinstuttag. Den riktiga utmaningen för svensk skola är att reparera skadorna efter att Socialdemokraterna låtit den förfalla i decennier. Regeringen har sedan 2006 genomfört en rad reformer för att lyfta kunskapsnivån i skolan och kvaliteten i utbildningen. Bland annat har betyg från årskurs 6 och omdömen i alla årskurser införts. Tack vare alliansens politik har Sveriges skolors anslag ökat med nästan 13 procent sedan 2005. Svenskt skolväsende är på väg att återigen bli en utbildningsinstitution i världsklass.

Att säga att vinst går före kunskap på fristående skolor, som S-studenter gör i sin artikel, är inget annat än att hyckla. Elever som läser på fristående skolor får ett bättre resultat än rikssnittet på nationella proven enligt statistik från Skolverket. En effektiv skola leder också till att undervisningen blir bättre. Företags grundidé är att de ska gå med vinst. För att de ska gå med vinst måste de göra något bra. De företag som specialiserat sig på skolor måste erbjuda ett bättre alternativ än det som erbjuds av det offentliga. Ska vi bygga Sverige starkt för framtiden måste vi ha de bästa skolorna. Att förbjuda eldsjälen bakom skolan som är bättre än kommunens alternativ från att ta ut en vinst för det arbete den gjort är att förstöra för svenskt skolväsende.

Självklart finns det fristående skolor med problem. Där gör Skolinspektionen och kommunerna ett viktigt arbete med att identifiera problemskolorna och få dem att utvecklas i rätt riktning. Att som S-studenter föreslår, stänga ner alla skolor i aktiebolagsform gör inget åt problemet. Problemet finns hos människorna bakom skolan, inte bolagsformen skolan är driven i. Faktum är att aktiebolag är en bolagsform med väl upparbetade regler som ger en god insyn i en komplex verksamhet för oss som står utanför skolan. Något som är önskvärt när det handlar om välfärd.

Det har gjorts en undersökning av Friskolornas riksförbund för att se vad deras medlemmar gör med eventuella överskott. Av denna undersökning framkom att drygt hälften av förbundets medlemmar gör en vinst. Av dessa planerade 53 procent att investera överskottet i utrustning, lokaler och liknande. 28 procent tänkte satsa på att utveckla verksamhetens innehåll i form av bättre rutiner och metoder. 11 procent ville expandera – nyanställa eller öppna en ny verksamhet. Endast 6 procent angav att de vill dela ut hela eller en del av överskottet.

I dag drivs cirka 890 av Sveriges friskolor som aktiebolag enligt statistik från Skolverket och Friskolornas riksförbund. Att ivra att vi ska lägga ner 890 av Sveriges sammanlagt 5621 grund- och gymnasieskolor och samtidigt säga att man förespråkar valfrihet är minst sagt motstridigt. Att minska antalet skolor i med i snitt tre stycken per kommun är inget som kommer gynna svenska skolan eller valfriheten. Elever kommer få lägre kunskapsnivå och minskad valfrihet.

Vill vi fortsätta driva svensk skola framåt i utvecklingen är en reform mot vinster i skolan direkt kontraproduktiv. Låt oss i stället diskutera hur vi förbättrar svensk skola.

Andrea Ström, ordförande Moderata studenter
Carl Göransson, kåraktiv Moderata studenter