En uppgörelse med allianspartierna utan vinstbegränsningar är oacceptabelt, anser ledande socialdemokrater. »Jag ser gärna en överenskommelse som begränsar vinster – främst inom skolan«, säger Karin Wanngård, kommunalråd Stockholm.

Alliansen, regeringen och Vänsterpartiet ska föra blocköverskridande samtal om vinster i välfärden.

– Jag tycker att det är bra att M äntligen erkänner att välfärden inte är en marknad, de erkänner för första gången en koppling mellan vinst och kvalitet. För sent på ett sätt, man har infört system som är mycket problematiskt för välfärden. Men den goda nyheten är att vi kan göra något åt det, sa ansvarig minister Ardalan Shekarabi till Svenska Dagbladet förra veckan.

Men det kommer inte bli lätt att komma överens. Centerpartiet och Vänsterpartiet står i princip så långt ifrån varandra man kan. Och Moderaternas utgångsbud är att vinstuttag i princip inte ska begränsas alls, eventuellt ska man tillfälligt kunna begränsa skolors vinstuttag om de under en längre tid inte är tillräckligt bra.

De socialdemokrater som Dagens Arena har pratat med tycker, i olika hög utsträckning, att en kompromiss är att föredra framför att lägga ett förslag som inte går igenom riksdagen. Men det kommer knappast ske utan högljudda protester. För en kompromiss på Moderaternas villkor, helt utan vinstbegränsning, verkar vara svårt att acceptera.

Stockholms kommunalråd Karin Wanngård vill ha en uppgörelse med högern – men inte utan viss vinstbegränsning.

– Jag ser gärna en bred blocköverskridande överenskommelse som begränsar vinster inom framförallt skolan. Självklart ska medel avsatta för välfärd användas till välfärd. Därför är det bra att Moderaterna ändrat uppfattning. Vi får se hur mycket allvar de menar med detta, säger hon.

Malmö arbetarekommun är starka motståndare till vinster i välfärden. Inför representantskapet i helgen har styrelsen ställt sig bakom en motion som vill förbjuda vinster i skolan och se en non profit-princip inom vård och omsorg. Ordförande i Malmö är Joakim Sandell.

– Det är ingen statshemlighet att vi drivit frågan om vinstbegränsningar – en kompromiss utan det är inte acceptabelt. Men det är svårt att föregripa diskussionen, med tanke på det parlamentariska läget är en överenskommelse också nödvändig, säger han.

Lars Stjernqvist, kommunalråd i Norrköping, är något vagare i sina krav. Han tycker att insyn i hur företagen använder skattepengarna är minst lika viktigt.

– Med krav på insyn blir frågan om vinstbegränsning mindre dramatisk. Och att inleda en förhandling med krav på vad vi absolut måste ha med skickar också ett motsägelsefullt budskap. Samtidigt måste vinstfrågan finnas med, säger han.

Daniel Suhonen, chef för tankesmedjan Katalys, förstår idén med en kompromiss i frågan. Han tycker att S skulle kunna göra vissa eftergifter eftersom en reglering av något slag skulle ge verktyg för att successivt strama åt reglerna. Det är ett stort problem att välfärden är helt oreglerad, menar han.

– Men en kompromiss måste innehålla vinstbegränsning eller vinststopp. Är det här Moderaternas ingångsvärde är det löjligt. S får inte lägga sig. Kinberg Batra vill inte stoppa vinsterna, hon vill stoppa debatten, säger han.