Christofer Fjellner (M)

debatt Den sociala pelaren är inte rättsligt bindande. Det är däremot den lagstiftning som EU-kommissionen presenterar och uttryckligen motiverar med att förverkliga den, skriver EU-parlamentarikern Christofer Fjellner (M) i en replik till Marita Ulvskog (S).

Marita Ulvskog menar i Dagens Arena 3/12 att vi moderater sprider en felaktig bild av EU:s sociala pelare och att vi har fel när vi säger att implementeringen av den sociala pelaren innebar startskottet för mer EU-lagstiftning på social- och arbetsmarknadsområdena. Så vi tar väl detta en gång till.

För ett år sedan stod statsminister Stefan Löfven värd för det sociala toppmötet i Göteborg tillsammans med EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. Det var regeringens huvudprioritet för Europapolitiken och skulle tillföra en »social dimension« genom en social pelare till Europasamarbetet.

Vi Moderater varnade för att mötet var startskottet för en ny ordning där alltmer av välfärdspolitiken bestäms på EU-nivån i stället för nationellt. Löfven avfärdade vår kritik som en »skröna«, på samma sätt som Marita Ulvskog gör nu.

Den sociala pelaren är i sig inte rättsligt bindande. Det är däremot den lagstiftning som EU-kommissionen presenterar och uttryckligen motiverar med att förverkliga den sociala pelaren.

Revideringen av arbetsvillkorsdirektivet, som Ulvskog nämner, är enligt EU-kommissionen det kanske viktigaste förslaget för att göra verklighet av den sociala pelaren. Det går att läsa i förslagets inledning, tredje stycket.

I praktiken innehåller det, precis som Ulvskog skriver, »oacceptabla« delar, som riskerar att urholka den svenska modellen.

Hyckleriet från Socialdemokraterna når nya höjder när de beskyller oss moderater för att sprida en felaktig bild.

Därjämte behandlas just nu ett lagförslag som reglerar föräldraledigheten, också det motiveras med hjälp av den sociala pelaren. Det står i lagförslagets inledningen, tionde stycket. Vidare har vi inrättandet av en ny arbetsmarknadsmyndighet på EU-nivå, som hör och häpnar också motiveras av den sociala pelaren. Inledningen till lagförslaget, första stycket.

Det kan naturligtvis vara så att vi har olika definitioner av mer lagstiftning. Så om de tre ovanstående lagförslagen inte räcker har EU-kommissionen på sin hemsida en flik som heter »Delivering on the European Pillar of Social Rights« där de konkreta stegen för att förverkliga den sociala pelaren presenteras.

Möjligen borde Marita Ulvskog vara mer uppmärksam på vad som händer i Europaparlamentets sysselsättningsutskott, där förslagen förhandlas, och där hon är vice ordförande.

Det blir allt tydligare att Socialdemokraterna har dubbla agendor. Hemma i Sverige säger de att den »svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas« medan de på EU-nivå gör precis tvärtom och avstår att från att rösta emot lagstiftning som Svenskt Näringsliv och LO beskriver som det största hotet mot den svenska modellen.

Hyckleriet från Socialdemokraterna når nya höjder när de beskyller oss moderater för att sprida en felaktig bild.

Christopher Fjellner är Europaparlamentariker för Moderaterna.