Marita Ulvskog (S)

debatt De konservativas myt om att EU:s sociala pelare är startskottet för mer maktöverföring till EU stämmer helt enkelt inte skriver Europaparlamentariker Marita Ulvskog (S).

I dagarna är det ett år sedan EU:s medlemsländer sa ja till det vi kallar den sociala pelaren. Det tål att uppmärksammas av många anledningar.

Den sk pelaren innehåller 20 generella icke-bindande principer om exempelvis utbildning, jobb, sjukvård och pensioner. Beslutet togs på det sociala toppmötet i Göteborg 2018 och betonar medlemsländernas sociala ansvarstagande.

På senare tid har dock Moderaterna valt att framställa detta som lagstiftad överstatlighet som hotar den svenska modellen. Senast gäller det arbetsvillkorsdirektivet.

Detta direktiv ändrar tidigare regler om arbetstagares tillgång till information om anställningsvillkoren.

Det innehåller också en rad nya bestämmelser som hittills inte funnits på EU-nivå. Tanken är att göra anställningar säkrare och tryggare – en nog så hedervärd sak för oss inom arbetarrörelsen.

Vi valde att skriva under utmaningen av mandatet vid den senaste sessionen i Strasbourg för att vi tycker att det är principiellt viktigt att visa att vissa delar i förslaget till arbets­villkors­direktiv­ är oacceptabla.

Vi avstod i omröstningen om mandatet till förhandling för att visa att vårt stöd i slutomröstningen, som sker efter förhandlingen är avslutad, är villkorat till att förslaget förbättras i trepartsförhandlingarna mellan Europaparlamentet, Ministerrådet och EU-kommissionen.

Sysselsättnings- och socialpolitiken hör nu liksom tidigare till medlemsstaternas ansvar.

De konservativas myt om att den sociala pelaren är startskottet för mer maktöverföring till EU stämmer helt enkelt inte.

Den europeiska pelaren för sociala rättigheter är en politisk avsiktsförklaring  och är inte heller rättsligt bindande – vilket också slagits fast av Europaparlamentets egen rättstjänst.

Sysselsättnings- och socialpolitiken hör nu liksom tidigare till medlemsstaternas ansvar.

De borgerliga partierna är givetvis medvetna om allt detta, men lägger ut dimridåer för att medvetet dölja sin agenda, som handlar om att värna den fria marknaden framför medborgarna.

Det är visionslöst och en farlig väg framåt för EU-samarbetet, framförallt med de nationalistiska och populistiska vindarna som just nu blåser och där klyftorna i samhället ökar och den sociala ojämlikheten breder ut sig.

Marita Ulvskog (S)  är Europaparlamentariker