Zandra Michal och Jessica P Klemetsson

DEBATT Runöskolan har beslutat om att varsla 26 anställda om uppsägning. Kommunal Stockholms län anser det mycket märkligt att skolans ägare LO inte tar ett större ansvar i och med coronakrisens konsekvenser, skriver Jessica P Klemetsson och Zandra Michal.

Sverige är mitt i den värsta krisen sen början av 1900-talet. Corona påverkar alla samhällets funktioner och våra levnadsvanor. Vi följer Folkhälsoinstitutets råd och försöker bidra till att minska spridningen. Så även vi i fackföreningsrörelsen.

Vi ställer in eller skjuter upp utbildningar, konferenser och sammankomster. Dessa beslut får även effekter för vår LO-gemensamma folkhögskola Runö.

Kommunal Stockholms län organiserar de anställda på Runö som inte är lärare. Kompetenta, yrkesskickliga proffs i restaurangen, i lokalvården och fastighetsservice. Ovärderliga yrken för att en folkhögskola ska kunna fungera.

Runöskolan har beslutat om att varsla 14 av Kommunal Stockholms läns medlemmar om uppsägning. Vi har förhandlat med skolan under ett par veckor i frågan och är oeniga med skolans beslut. Totalt har Runöskolan nu varslat 26 av 60 anställda om uppsägning.

Runö väljer att säga upp folk fast LO har de ekonomiska resurserna.

Kommunal Stockholms län anser det mycket märkligt att skolan och skolans ägare LO inte tar ett större ansvar i och med coronakrisens konsekvenser. Alla företagare som nu är tvingade att minska sina kostnader sliter och gör sitt yttersta för att slippa säga upp folk. De är kreativa för att hitta lösningar och i sista hand korttidspermittera. De företag som inte har den ekonomiska bufferten tvingas säga upp.

Runö väljer att säga upp folk fast LO har de ekonomiska resurserna.

Hur Runö ska kunna starta upp de tvärfackliga studierna med full kraft när denna kris är över är också något Kommunal Stockholms län ställer sig frågande till när man varslar nära hälften av skolans personal om uppsägningar. Detta i en tid när vi alla inom arbetarrörelsen är överens om att folkbildning är av yttersta vikt.

En folkhögskola eller en konferensanläggning måste i normala tider bära sina egna kostnader och gå runt. Det är en självklarhet att vi som fackföreningsrörelse ska hantera varenda medlemsavgift varsamt. Men det är långt ifrån ett normalt läge och LO:s ovilja att agera gör oss besvikna.

Kommunal Stockholms län uppmanar ägaren LO att skyndsamt skjuta till de medel som behövs i form av ägartillskott eller liknande så varslen kan dras tillbaka.

Det kommer en tid efter corona, kasta inte bort våra medlemmars kompetens utan se till att de finns på plats när vi kör igång igen.

 

Jessica P Klemetsson, avdelningsordförande Kommunal Stockholms län

Zandra Michal, ordförande, Kommunal sektion Norr