Värnplikten kan fungera som en påminnelse för alla som växer upp i Sverige om att de bär ett gemensamt ansvar för vårt land och vår demokrati, oavsett klass, kön, bakgrund och intresse, skriver Ingela Edlund, LO:s andre vice ordförande.

Vid Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen tidigare i veckan blev, tack vare utrikesminister Margot Wallström, den allmänna värnplikten en fråga på allas läppar. För oss i LO finns det inte stor anledning att tveka, det är helt enkelt dags att återinföra allmän värnplikt i någon form

Men Sverige av i dag är inte som Sverige av i går. Vi har utvecklats och förändrats, och så har även vår omvärld. Tyvärr har också klassklyftorna, segregationen och arbetslösheten förändrats, till det sämre.

Ett lands försvar, dess säkerhet och förmåga att hantera krig eller större kriser får aldrig vara en angelägenhet för ett mindre fåtal utan måste vara relevant för alla. Den allmänna värnplikten var tidigare ett sätt för unga att ta ansvar för den gemensamma demokratin och landets försvar, men också ett tillfälle att mogna och skaffa erfarenheter som kunde vara till nytta i arbetslivet.

Det går naturligtvis inte att titta tillbaka och bygga framtiden utifrån hur värnplikten fungerade tidigare. Det är exempelvis orimligt att tänka sig att bara män skulle göra värnplikt, naturligtvis måste vi inkludera kvinnorna. Ett försvar för folket kan inte exkludera hälften av landets invånare.

Inte heller behöver värnplikten begränsas till att enbart handla om landets militära försvar. Varför inte bredda uppdraget till att garantera en grundläggande infrastruktur för att säkra landets inre säkerhet? Hur ska vi resursmässigt hantera och säkra tillgång till livsmedel eller el vid en klimatkatastrof, eller om delar av landet isoleras av andra orsaker som smittorisk eller en större teknologisk katastrof? Har vi förutsättningar att klara sådana påfrestningar? Vet allmänheten hur de ska gå tillväga och finns det tillräckligt många händer och fötter som kan hjälpa till om det otänkbara skulle inträffa?

Med ett breddat uppdrag behöver vi inte fundera om vi ska tvinga dem som i dag är tveksamma till att bära vapen, för det tror jag inte att vi ska. Att skydda sitt land innebär mycket mer än att med militär makt hindra motståndaren. Det handlar också om att räcka en hjälpande hand till den som behöver samhällets hjälp i en krissituation.

Vi har fantastiska frivilligorganisationer som besitter stor kompetens när det handlar om försvaret, men i det långa loppet är frågan om det räcker? Deras engagemang kommer att vara ovärderligt vid en allvarlig och akut kris, men vi behöver också människor som kan ta över och täcka upp när det akuta blir långvarigt.

Allmän värnplikt är framförallt ett demokratiprojekt. Om alla ungdomar mönstrade skulle även rekryteringsbasen för framtidens försvar breddas. Värnplikten kan fungera som en påminnelse för alla som växer upp i Sverige om att de bär ett gemensamt ansvar för vårt land och vår demokrati, oavsett klass, kön, bakgrund och intresse. Den skulle ge unga vuxna en möjlighet till erfarenheter och färdigheter där deras samarbetsförmåga, ansvarstagande och stresstålighet testas och utvecklas.

Om det dessutom ges möjlighet till färdighetsträning under tiden, som grundläggande kunskaper för körkort, skulle värnplikten bli en eftertraktad utbildning för unga samtidigt som chansen till ett jobb skulle öka betydligt.

Självklart finns det ingen mirakellösning på hur vi ökar tryggheten och samtidigt minskar segregationen och klassklyftorna, eller hur vi bäst rustar Sverige för framtiden. Men kanske kan allmän värnplikt vara en del av svaret? Svenska folket verkar tro på projektet, i alla fall om vi lyssnar på de senaste opinionsmätningarna i frågan. Likväl som att de flesta politiska partierna numera är öppna för ett återinförande. Och kanske kan det också vara en av alla de lösningarna för ett jämlikare och mer tolerant samhälle som vi så förtvivlat behöver, samtidigt som det förbereder unga människor för arbetslivets krav?

Frågan om allmän värnplikt måste prövas i ett bredare sammanhang än vad regeringen gett utredaren i uppdrag. Möjligheten att se över en utvidgad värnplikt för att tillsammans med dagens anställda och frivilligorganisationer utgöra ytterligare förstärkning av det svenska samhället bör prövas. Vi kan ju alltid kalla det ett försvar för folket, eller ett svenskt demokratiprojekt om man så vill.

Ingela Edlund, andre vice ordförande, LO