Ledare I förhandlingarna om regeringsmakten är L enda parti som också förhandlade om januariavtalet. Nu kan de mötas av samma taktik som de själva använde då.

Förhandlingarna mellan M, KD, L och SD pågår för fullt. I valrörelsen betonade Kristersson att de fyra partierna är överens i många sakfrågor. Skiljelinjerna tonades ner. Nu blir det upp till bevis. 

Allt tyder på att SD inte kommer sitta i regeringen, men just det kommer att kräva att de andra partierna ger SD några rejäla köttben. För sina egna väljare måste Åkesson kunna visa upp tydliga politiska framgångar för att legitimera stödet till Kristersson.

Skiljelinjerna inom blocket är många. De fyra partierna har olika åsikter om a-kassan, biståndet, kulturen och synen på överstatligheten inom EU. Allt detta blir knäckfrågor. 

Sedan tillkommer SD:s kärnfrågor om migration och integration. När det gäller migrationen är asylreglerna redan hårt åtstramade. Att ytterligare pressa ner dem till EU:s miniminivå skulle strida mot den uppfattning som Liberalerna hittills har haft. Liberalerna har också motsatt sig att Sverige helt ska stänga dörren för kvotflyktingar. SD kräver vidare att välfärd ska dras in för personer som inte är svenska medborgare eller medborgare i ett EU-land, däribland barnbidraget. Även det kravet ligger milsvitt från Liberalernas uppfattning. 

Problemen kan också bli stora i frågor där de fyra partierna är någorlunda överens. 

Det är Kristersson som leder förhandlingarna, men hur han lyckas kommer att styras av om SD och Liberalerna, det största respektive minsta partierna i blocket, kan komma överens

Att i avtal binda sig för en snabb utbyggnad av kärnkraft, subventioneringar av elpriset, längre straff för olika brott och en omorganisering av public service – utan att först ha utrett frågorna eller bedömt hur de påverkar budgeten – kan leda till bakslag. Den typen av svaghet fanns för övrigt redan i januariavtalet, där skrivningarna om Arbetsförmedlingen var ogenomtänkta och där även C och L till sist blev tvungna att revidera sina åsikter.

Liberalerna är i ett avseende unikt i det block som nu förhandlar. Det är det enda partiet som var med om att förhandla fram januariavtalet. I efterhand har Nyamko Sabuni, Liberalernas förre partiordförande, hävdat att ett mål för partiet under de förhandlingarna var att ”skada Socialdemokraterna”. Mycket talar för att Liberalerna nu kan få smaka på sin egen medicin när det i stället är SD som kan formulera vad som krävs för att släppa fram en ny regering.