Lawen Redar, riksdagsledamot (S)

Att bränna en bil kan ge jobb eller pengar till projekt, sades det i en tid då ungdomsarbetslösheten var som högst. Men i Järva upphör nu de kortsiktiga projekten och bränderna. Dessutom har fler unga fått jobb, skriver Lawen Redar (S).

För tre år sedan visades den omtalade dokumentärfilmen Bränn en bil – få ett jobb om hur vissa brandhärdar i Stockholmsförorterna Husby, Tensta och Rinkeby användes i syfte att initiera kommunala projekt och ge ungdomar jobb  .

Dokumentären visade hur Stockholms stad under alliansåren spätt på uppfattningen att våld lönar sig. Att bränna en bil kan ge jobb eller pengar till projekt, sades det i en tid då ungdomsarbetslösheten var som högst. Men i Järva upphör nu de kortsiktiga projekten och bränderna. Dessutom har fler unga fått jobb.

Sedan den socialdemokratiskt ledda majoriteten tillträdde i Stockholm har stadsdelsförvaltningarna i Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta haft ett tydligt uppdrag: bilbränderna ska upphöra och tryggheten ska stärkas.

Tillsammans med polisen och Kronofogden har stadsdelarna genomfört ett strukturerat arbete för att få bort dumpade och felparkerade bilar i Järvaområdet.

Med en ny lagstiftning har möjligheterna att få bort så kallade målvaktsbilar dessutom underlättats. Regeringens förslag att i höstens budgetproposition medfinansiera det kommunala arbetet med att öka bortforsling, uppställning och skrotning av aktuella fordon är en viktig signal om att trygghetsarbetet ska ske långsiktigt och målinriktat.

Redan nu kan vi se att arbetet har fått effekt. Bara det första året halverades bilbränderna i Järva från 33 anlagda bränder år 2014 till 17 stycken år 2015. Och siffrorna pekar neråt.

Att bränderna minskat i antal kan delvis tillskrivas det strukturerade arbetet och de utökade verktygen för att få bort målvaktsbilar. Men det finns andra politiska beslut värda att uppmärksamma.

Majoriteten i Stockholm har satt stopp på kortsiktiga projektpengar och fattat beslut om att arbetet mot ojämlikhet, arbetslöshet och hälsoklyftor ska ske långsiktigt.

Aldrig någonsin ska projektpengar in när bränder råder – istället ska långsiktiga investeringar bidra till att kriminaliteten kan stoppas och att bränder aldrig uppstår.

Med långsiktig kriminalpolitik, slut på kortsiktiga projekt och riktade insatser för unga har vår ambition varit att vända från destruktivitet till en andra chans.

Per Granhällen, som är säkerhetsstrateg i stadsdelsförvaltningen Rinkeby-Kista, menar att möjligheten att komma åt målvaktsbilarna är lika angeläget som att kraftfullt satsa på arbetsmarknadsinsatser för ungdomar. Sommaren 2016 förstärktes insatserna för att erbjuda sommarjobb vilket resulterade i att hela 1500 sommarjobb erbjöds ungdomar i Järva.

Med mer resurser till utbildningsinsatser, utökade utbildningsplatser och aktivitetsstöd kan vi nu se att antalet unga arbetslösa i Järva kraftigt sjunker. Sedan valet har ungdomsarbetslösheten sjunkit med 27,5 procent i Rinkeby-Kista och 29,6 procent i Spånga- Tensta. Satsningar görs dessutom på avhopparverksamheter, de sociala insatsgrupperna och på en trygghetsfond som ska användas för att förstärka lokal trygghet.

Resultatet av satsningarna visar nu att det aldrig tidigare har varit så många med kriminellt förflutet i Järva som sökt hjälp för att lämna ett liv i destruktivitet. Information om att hjälp finns att söka har gjort att föräldrar vänder sig till verksamheterna när familjerna har tröttnat på husrannsakningar och delgivningsmän.

I mars 2017 hade 70 personer i åldrarna 20–29 år frivilligt skrivit in sig hos den sociala insatsgruppen SIG samtidigt som allt fler ställt sig i kö. 90 personer hade då avskrivits eftersom de under ett år hållit sig borta från kriminalitet och därmed inte är aktuella för insatser mer.

Med en långsiktig kriminalpolitik, ett slut på kortsiktiga projekt och med riktade insatser för unga har vår ambition varit att vända trenden från destruktivitet till en andra chans.

Allt fler väljer utbildning och kämpar för att få ett jobb. Utmaningar kvarstår givetvis, men siffrorna visar att vår politik har haft rätt.

Lawen Redar är riksdagsledamot (S) och ledamot i Justitieutskottet.