Politik Utestängningen av Sverigedemokraterna fortsätter. Trots att partiet växte starkt i årets val får de inga av de 15 topposterna inom riksdagens utskott. 

Under gårdagen började talmannen Andreas Norlén sina samtal med partiledarna för att kunna presentera ett förslag om statsminister till riksdagen. På grund av det parlamentariska läget spås det kunna ta månader innan en ny regering är på plats.

Men »the show must go on« som det heter och i väntan på stats- och regeringsministrar fortgår riksdagens arbete. Trots att vissa utskott traditionellt leds av regeringspartierna och vissa traditionellt av oppositionen har ändå ordförande till de 15 utskotten redan valts.

Krona eller klave avgjorde.

Gruppledarna för de två största partierna, Anders Ygeman (S) och Tobias Billström (M), singlade slant om vilket parti som skulle få välja det första utskottet. Moderaterna vann och valde då ordförandeposten i finansutskottet.

Socialdemokraterna i sin tur valde därefter ordförandeposten i konstitutionsutskottet (KU).

Utskotten är centrala i riksdagens arbete eftersom att det är där som politik och lagförslag behandlas innan omröstning sker i riksdagen. I varje utskott sitter 17 ledamöter. Varje utskott är som en liten riksdag. Partierna har platser i utskotten efter hur många platser de har i riksdagen.

Alliansen fick rejält med kritik i somras när de öppnade för att Sverigedemokraterna skulle kunna få några av posterna som utskottsordförande. Alliansens förslag innebar att posterna som utskottsordförande i stället för att som tidigare delas mellan de traditionella blocken skulle fördelas proportionellt efter mandatfördelningen i riksdagen.

Efter massiv kritik avfärdade både Centerpartiet och Liberalerna att det skulle vara aktuellt.

Och SD fick inte heller i år några ordförandeposter, trots att Jimmie Åkesson innan valet sa att partiet räknade med att få flera topposter efter valet. Han räknade upp flera utskott som han såg som särskilt intressanta för partiet: justitieutskottet, kulturutskottet, arbetsmarknadsutskottet och socialförsäkringsutskottet.

I ett sms till Aftonbladet från SD:s gruppledare i riksdagen, Mattias Karlsson, kommenterar han fördelningen av presidieposterna i utskotten.

– Slantsinglingen säger väl något om seriositeten hos gammelpartierna. Först frikopplar man totalt talmansvalet från väljarstöd och nu singlar man slant om presidieposterna i utskotten. Vi tycks vara på väg mot en tombolademokrati, skriver Mattias Karlsson.

Men väljarstödet tycks ha spelat en viss roll för i alla fall Vänsterpartiet. De fick både en ordförande- och en vice ordförandepost i årets uppdelning.

– Vi har ju växt och fått ökat stöd hos väljarna och då är det också naturligt att vi får ordförande- och vice ordförandeposter. Det är inte speciellt konstigt, säger Mia Sydow Mölleby, gruppledare i riksdagen för Vänsterpartiet.

Att de fick presidieposter och inte SD menar Mia Sydow Mölleby beror på att de ingår i »en kartell«.

– Det är ju S, MP och V som har poster tillsammans och bland dem så har vi fått ordförandeskapet i trafikutskottet och vice ordförande för kulturutskottet. Det bygger på att vi har ett politiskt samarbete.

En som tycker att det är kortsiktigt tänkt av framförallt de borgerliga partierna att inte ge SD några topposter inom utskotten är journalisten och den tidigare inrikeschefen på Ekot Anders Jonsson.

Han tror att utestängningen av Sveriges tredje största parti bara leder till att de kan fortsätta att odla sin antietablissemangs-retorik.

– Man tänker inte längre än näsan räcker. Jimmie Åkesson behöver aldrig ta ansvar för någonting och de kan, med visst fog, säga att de hålls utanför och att de är antietablissemanget och i längden bara fortsätta att växa, säger Anders Jonsson.

I en krönika på ämnet skriver han att han tror att utestängningen av SD var något som C och L fick igenom för att de skulle vara med och fälla regeringen tillsammans med SD, samtidigt som de markerar att de är emot partiet. Symbolpolitik kan ibland bli helt kontraproduktiv menar Jonsson.

– När praktik och praxis kan ändras så här häftigt som vi sett de senaste dagarna så betyder det att praxis och regler inte betyder någonting. Nu beror det helt på det politiska läget. Det gör det osäkrare. I något extremt läge kan man tänka sig att SD fortsätter växa och det uppstår ett läge där de tillsammans med ett annat parti går samman och stänger ute Vänsterpartiet exempelvis? Det är kortsiktigt tänkt, säger Anders Jonsson.

I uppdelningen av utskotten ingår att ordförandeskapet i ett par av utskotten kan väljas om i ett senare skede om det skulle behövas.

Det handlar om finansutskottet, utrikesutskottet, konstitutionsutskottet och försvarsutskottet – där de två tidigare traditionellt leds av regeringspartierna och de två senare av oppositionspartierna.

Även ordförandeskapet i EU-nämnden, som inte är ett utskott, kan komma att påverkas eftersom det arbetet traditionellt leds av regeringspartiet.

Dagens Arena har sökt Sverigedemokraterna för en kommentar.