Ledare Enligt uppgifter som läckt till SVT kommer LAS-utredningen föreslå en kraftig försvagning av anställningstryggheten. Det strider mot januariavtalets löfte om att balansen på arbetsmarknaden ska behållas.

I nästa vecka ska utredningen om Lagen om anställningsskydd (LAS) presenteras, men redan i förrgår kunde SVT avslöja det centrala innehållet. På två punkter innebär förslaget en rejäl försvagning av anställningstryggheten:

• Möjligheten för en anställd att överklaga en uppsägning av personliga skäl tas bort på företag med upp till 15 anställda. Idag kan alla anställda överklaga och hävda att uppsägningen inte var sakligt grundad. Så länge tvisten pågår får den anställde behålla jobb och lön.

• Undantagen från turordningsreglerna utökas från dagens två för arbetsgivare med högst 10 anställda till fem för alla arbetsgivare oavsett antalet anställda.

Om förändringarna genomförs blir det den största försvagningen av anställningstryggheten sedan LAS infördes. Effekten riskerar att bli ett tystare arbetsliv där färre anställda vågar klaga eller driva fackliga krav. En annan effekt är att fler äldre skulle bli av med sina jobb vid neddragningar. Många av dessa skulle få svårt att komma tillbaka till arbetslivet.

Wästberg konstaterar att Centerpartiet och Svenskt Näringsliv i stort sett vill »upphäva LAS«

I SVT:s Agenda i söndags försvarade Centerpartiets tillförordnade partiledare Anders W Jonsson utredningens förslag med att en uppluckrad anställningstrygghet skulle skapa fler jobb. Det finns dock starka skäl att tvivla på det sambandet. Den nuvarande lagen ger arbetsgivaren stora möjligheter. Om ett företag går dåligt finns möjligheter att säga upp personal på grund av arbetsbrist. Om en arbetsgivare är osäker på om en anställd är lämplig finns möjligheter till provanställning.

Problemet idag är snarare det omvända, många varianter av tidsbegränsade anställningar har skapat en alltför stor otrygghet. Anders W Jonsson hävdar emellertid att många företagare är missnöjda med den nuvarande anställningstryggheten. Så kan vara fallet, men det är knappast någon garanti för att en försämrad trygghet skulle leda till att de anställde fler.

LAS-utredningen har kommit till på grund av punkt 20 i januariavtalet. Där står att undantagen från turordningsreglerna ska bli »tydligt utökade«. Samtidigt slås det fast att en »grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter« ska upprätthållas.

Enligt SVT:s avslöjande finns också två punkter i utredningen som går de fackliga organisationerna till mötes. Den första handlar om att arbetsgivare ska få ett ökat ansvar för kompetensutveckling. Den andra om att en person som varit tidsbegränsat anställd i minst nio månader inom loppet av tre år ska få förtur vid anställningar. Jämfört med de två förslagen som försämrar tryggheten väger förslagen om kompetensutveckling och tidsbegränsade anställningar lätt. Kommunals ordförande Tobias Baudin beskriver utredningen som att arbetsgivarna vunnit med 10-1 mot facket.

När det gäller förslaget om att arbetsgivare ska ta ett större ansvar för de anställdas kompetens är det dessutom oklart vad effekten blir i slutändan. En trygg anställning är en drivkraft för att få fart på kompetensutvecklingen. Blir det enklare för arbetsgivare att göra sig av med äldre anställda minskar incitamentet att utbilda.

För inte särskilt länge sedan ansåg både Fredrik Reinfeldt och Anders Borg att LAS inte borde ändras. Även idag finns borgerligt sinnade personer med den åsikten. I ett nyligen publicerat inlägg påminner den tidigare liberala politikern Olle Wästberg om att det var Folkpartiet som motionerade mot »obefogade uppsägningar« redan 1957 och att partiet var med och drev igenom LAS 1974.

Med stöd av egna erfarenheter skriver Wästberg om vad ökad otrygghet i arbetslivet innebär: »När jag bodde i USA märkte jag hur de anställda lätt får sparken, vilket leder till stark hierarki, slutenhet och en lydnadskultur på företagen.« Wästberg konstaterar att Centerpartiet och Svenskt Näringsliv i stort sett vill »upphäva LAS«, men att det »absolut inte« finns några liberala motiv för en sådan uppfattning.

Januariavtalet kom till för att förhindra att Sverigedemokraterna skulle få inflytande. Det var ett godtagbart motiv. Men att döma av vad som läckt ut hamnar LAS-utredningens på kollisionskurs med januariavtalets skrivning om att den grundläggande balansen mellan parterna ska upprätthållas.