Bild: stock.xchng

Ord är viktigt. Ordet är en av politikens mest grundläggande byggstenar. Ord kan lyfta fram problem, hitta en ny väg mellan låsta positioner och rätt ord kan genom att lyfta en debatt plötsligt göra det nödvändiga möjligt.

Men ord kan även lura oss, de kan gömma de viktigaste frågeställningarna och leda oss bort från de verkliga problemen. Det är därför som vi måste vara så varsamma om orden. Och det är därför som den debattartikel som Södertäljes kommunalråd Anders Lago publicerade i helgen på DN Debatt var så viktig för svensk socialdemokrati.

Anders Lago skrev under rubriken "Jag är besviken på mitt partis flyktingpolitik" och i sak skiljde sig hans förslag kanske inte radikalt från vad den socialdemokratiska rådslagsgruppen presenterat, men tilltalet var ett helt annat.

Lago sa det man måste våga säga oavsett vad moderaterna hittar på: att segregationen består av fattigdom, klassklyftor, makt- och arbetslöshet och att de verkliga politiska frågeställningarna inte får reduceras till något som kan lösas genom ytlig kravretorik ensidigt riktad mot invandrade och flyktingar. Det kommer inte att funka! Och vi måste hitta något som funkar.

Ekonomiska orättvisor mellan länder har alltid drivit människor från fattigare delar av världen att söka nya möjligheter utomlands. Men idag är förutsättningarna annorlunda än när 1.3 miljoner Karl-Oscars och Kristinas flydde den svenska fattigdomen. Då tog man språnget till USA baserat på information från de så kallade Amerikabreven som släktingar och vänner skickat. Brev som fick resa veckor över Atlanten.

Idag gör informationsteknologin och det globala medielandskapet att dagens Karl-Oscars och Kristinas är bättre informerade om vilka möjligheter som finns. Steget till att bryta upp är inte lika långt. Världen har blivit mindre, men tyvärr inte rättvisare. Detta gör att rörligheten ökar.

FN uppskattar att 191 miljoner människor idag bor i ett annat land än de fötts i. 56 miljoner människor befinner sig på flykt i Europa och de flesta av dem söker sig till de större städerna.

Men människor som sökte ett bättre liv för sig själva och sina barn hålls tillbaka av kriminalitet, trångboddhet, arbetslöshet och diskriminering. Europas storstäder är på väg att gå i sömnen in i fullständig segregation. London och Paris har i dag bostadsområden med människor i djup misär. Stockholm är inte där än, men kommer att vara där snart om inget görs.  

Det här är verkliga politiska problem. De kan inte lösas genom predikningar om att alla ska vara toleranta och än mindre genom att abdikera från ansvar in i ytlig kravretorik. Det bästa receptet mot främlingsfientlighet är  att kunna visa att de verkliga problemen bemöts med politisk vilja och ekonomiska resurser. Då behövs ett politiskt tilltal som Anders Lagos.

Varför socialdemokratin istället sökt retorisk inspiration hos Tobias Billström är obegripligt.