Robert Hannah och Malin Danielsson.

debatt Det finns ingen motsättning mellan att fler ska kunna köpa en bostad och att det ska byggas fler hyresrätter. Tvärtom kan bostadsköernas kortas betydligt om fler får råd att köpa en bostad, skriver Robert Hannah (L) och Malin Danielsson (L). 

Vänsterpartiets bostadspolitiske talesperson, Momodou Malcolm Jallow, uttrycker i Dagens Arena (14/01) kritik mot förslaget om startlån som ska hjälpa unga som vill köpa sin första bostad. Kritiken handlar huvudsakligen om att hushållens skulder skulle öka och att förslaget bara gagnar det ägda boendet.

Vi i Liberalerna välkomnar att regeringen nu utreder vårt förslag om ett statligt startlån för unga och förstagångsköpare.

Bostadsmarknaden är kluven. Mellan de som har ett stort sparkapital och de som lever med små marginaler, men också mellan äldre, som ofta bor stort, och yngre som i högre grad bor trångt. Ska vi minska de klyftorna behövs det reformer som ökar människors handlingsfrihet på bostadsmarknaden.

Dagens krav på låntagare är stenhårda och missgynnar ofta unga. Den som är i början av sin karriär och som kan vänta sig en stark löneökning är också den som tvingas amortera mest och som har det svårast att leva upp till bankernas höga krav.

Malcolm Jallows huvudsakliga kritik handlar om att det här förslaget enbart gynnar det ägda boendet. Det är ett tankesätt som utgår från att bostadspolitiken ska vara ett nollsummespel där allt alltid är en kamp mellan olika intressen. Vi i Liberalerna tror tvärtom att vi genom att ge människor mer frihet också kan göra det bättre för alla grupper.

Det är inte bara den som får chansen att köpa en egen bostad som skulle gynnas av ett startlån. Köerna till hyresrätterna skulle också bli kortare om fler kan köpa eller bygga en egen bostad. Det är en win-win situation.

Vi är liberaler och tycker att människor ska få mer frihet att själva bestämma över sina liv. Vi har inga åsikter om huruvida det är bättre att bo i hyresrätt eller äganderätt. Det som vi har åsikter om är att fler människor ska ha möjligheten att själva göra valet hur de vill bo.

Sverige är idag ett av få, av jämförbara länder, där det inte finns något stöd för den som försöker köpa en första bostad. Konsekvenserna är rekordlånga bostadsköer och att många tvingas bo hos föräldrarna allt senare upp i åldrarna.

Ett startlån för förstagångsköpare skulle öka människors frihet att själva bestämma över sina liv. Lägre trösklar in på bostadsmarknaden ger också mer inkluderande samhällen där fler tillåts följa sina bostadsdrömmar.

 

Robert Hannah (L), Riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson

Malin Danielsson (L), riksdagsledamot