Veronica Palm. Foto: Bengt Alm.

Krönika Det finns bara ett parti som prioriterar kulturpolitik – Sverigedemokraterna, och det råder ingen tvekan om vad de vill göra. 

Låt oss titta på ett axplock av hur det ser ut i de kommuner där Sverigedemokraterna haft inflytande den senaste mandatperioden: I skånska Svalöv tvingades bibliotekspersonal ta bort information om att de genomgått en HBTQ-certifiering. Kulturchefen i Sölvesborg fick lämna efter att hon försvarat bibliotekslagen. Kommunstyrelsens ordförande gick personligen, i strid mot personalens professionella bedömning, in och pekade ut vilka böcker bibliotek borde rensa bort. Dessutom driver hon på för förbud mot ”utmanande samtidskonst” i kommunen. I Hörby har över trettio kommunala chefer sagt upp sig. Se det som en föraning om vad vi har att vänta i större skala runt om i många av landets kommuner.

Efter förra valet gick ett tydligt direktiv ut från moderatledningen om att inte samarbeta med Sverigedemokraterna. I de kommuner där det ändå skedde trotsade de lokala moderaterna partiledningen. I dag har den demokratiska högern på nationell nivå lagt sig platt för Sverigedemokraterna. Det tillsammans med valresultatet gör att vi har något helt annat att vänta de kommande åren.

I kommunerna händer det redan nu och med Moderaternas förändrade hållning kommer det gå vidare i en rasande fart

 

Förutom de flagranta exempel på inskränkningar på kommunal nivå kan vi titta på vad partiet gjort i opposition den senaste mandatperioden. Jimmie Åkesson har vid flera tillfällen pekat ut program han av politiska skäl vill stryka ur SR och SVT:s tablåer och har som enda partiledare sagt sig prioritera publicserviceutredningen. I sin skuggstatsbudget drar SD ner stödet till folkbildning motsvarande hela bildningsförbundens anslag. Där med slår de undan ett av de tre ben som svensk kulturpolitik vilar på – Fri kultur, fri media och fri folkbildning.  De föreslår också att lägga ner Världskulturmuseet i Göteborg. I Norrköping polisanmälde de stadsmuseets utställning om medlöperi under andravärldskriget och i Täby försökte de stoppa biblioteket från att genomföra ett författarbesök som skulle handla om normkritik.

Det fria öppna samhället så som vi känner det är hotat. Det råder ingen tvekan om att Sverigedemokraterna vill inskränka den fria kulturen och det fria ordet. De vill styra innehållet i kulturen: Vilka utställningar museerna ska göra, vilka böcker som ska finnas på biblioteken och vad som publiceras i media. Det är en skärmande utveckling i riktning mot det Ungern som flera Sverigedemokrater hyllar. Ett land som sedan något år tillbaka inte längre klassas som en demokrati.

Mitt första parlamentariska uppdrag, på den tiden Sverigedemokraterna hade SS-uniform på sina medlemsmöten, var som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden i Linköping. Jag var SSU:are och brydde mig mest om ungdomsgårdar och billiga replokaler. Vad jag vill minnas fanns det i gruppen en S-kvinna med färgglada sjalar som gillade att gå på kultur men i övrigt mest nya och oerfarna ledamöter. Det såg likadant ut från övriga partier och vår Kultur- och fritidsnämnd var inte unik. Kulturen har under lång tid varit lågt (lägst?) prioriterad hos de etablerade partierna.

Det finns bara ett parti som prioriterar kulturpolitik – Sverigedemokraterna. De förstår att kultur är det kitt som håller samman ett samhälle och att den fria kulturen står i vägen för den auktoritära och nationalistiska riktning de vill vrida landet i.

Så låt oss inte stirra oss blinda på den nationella politiska nivån. I kommunerna händer det redan nu och med Moderaternas förändrade hållning kommer det gå vidare i en rasande fart. Politiken för kultur, media och folkbildning måste boostas. Det är vårt bästa skydd för öppenhet och demokrati, och det lär vi behöva.

 

Veronica Palm, är författare och debattör och tidigare socialdemokratisk riksdagsledamot