Olov Carlsson Chefredaktör Dagens Samhälle, Foto : Rickard Kilström

REPLIK Det är roligt att väcka känslor. Det är ett viktigt kvitto på att du faktiskt berör och har betydelse. Det är bara synd att de känslorna baseras på så många felaktigheter och märkligt vinklade beskrivningar, svarar Dagens Samhälles chefredaktör Olov Carlsson.

Vi på Dagens Samhälle bedriver en oberoende och opolitisk bevakning av Sveriges kommuner och regioner. Vi har fokus på trender och analys, men med ett tydligt lednings- och strategiperspektiv då våra läsare är högre tjänstemän och politiska beslutsfattare i kommuner och regioner. Den målgruppen har vi haft sedan tidningen grundades 2004.

Varje vecka har vi ca 80 000 unika besökare på vår sajt, förutom alla läsare av papperstidningen, och vi har en fortsatt intensivt pågående bevakning och debatt om såväl strandskydd, äldreomsorg och personalkompetens likväl som alla andra frågor som rör sig inom kommuner och regioners ansvarsområde.

Vår journalistik baseras till stora delar på statistik och data. Vi är den enda redaktion som i detalj kontinuerligt bevakar Sveriges samtliga kommuner och regioner. Så förutom alla artiklar vi publicerar på dagenssamhalle.se och i vår papperstidning kan du också i vår databastjänst Kommunbarometern.se till exempel jämföra kvalitén i Sveriges 290 kommuner med uppdaterade tabeller och jämförelser.

Självklart bevakar vi också organisationer och privata bolag som erbjuder tjänster inom välfärden. Det är fullständigt logiskt, det vore snarare ett journalistiskt tjänstefel att utelämna dessa. Att vi har tre gånger fler läsare än Dagens Industri i vår målgrupp är en jämförelse vi använt oss av i närmare tio år, så det har inget att göra med att Bonnier tog över ägandet i slutet av förra året. En försäljning som för övrigt är ett klokt och ansvarsfullt sätt för den tidigare ägaren SKR att ta långsiktigt ansvar för redaktionen och utgivningen. För att kunna bedriva medieverksamhet på kommersiell grund 2020 behöver du finnas i en större struktur för att klara överlevnaden.

Vi har heller aldrig beskrivit resultatet från Helsingborgarnas folkomröstning på det sätt skribenten ger uttryck för. Det är ytterligare en ren felaktighet. Däremot har Helsingborgs kommunalråd Maria Winberg Nordström (L) uttryckt sin besvikelse på det sättet i flera medier, bland annat i vår artikel, där hon direktciteras.

Det enda jag inte kan invända mot är att skribentens känsla att han uppfattar oss som tråkiga och fyrkantigt redigerade. Det är får stå för honom.

Känslor är som bekant alltid sanna.

Det är bara tråkigt att inte mycket annat i artikeln är det.

 

Olov Carlsson
chefredaktör och ansvarig utgivare
Dagens Samhälle

 

Anm: Texten är en replik på denna debattartikel från Hans Hallerfors.