Bild: Fredrik Sandin Carlson

debatt Efter två mandatperioder där skattesänkningar tagit bort miljarder från offentlig sektor samtidigt som hundratusentals behöver rekryteras måste jag avkräva Moderaterna besked. Hur ska välfärden klara era nya stora skattesänkningar, skriver Tobias Baudin, ordförande i fackförbundet Kommunal. 

Den förra moderatledda regeringen (2006 – 2014) sänkte skatterna med 140 miljarder på två mandatperioder. Under samma period minskade andelen anställda i välfärden mer än under 90-talskrisens tuffa budgetsanering.

Nu går de till val med skattesänkningar på runt 60 miljarder under en mandatperiod. Utan att berätta var kostnaden ska tas. Jag tycker det är ohederligt.

Det är nämligen så här. Kommunals stora medlemsundersökning visar tydligt att dagens bemanning inom äldreomsorgen och förskolan inte räcker för att upprätthålla den höga kvalitet Sverige vill, och ska, ha i välfärden.

  • Nästan varannan undersköterska anser att bemanningen i äldreomsorgen är så låg att det innebär en risk för de äldre.
  • I förskolan hinner var femte barnskötare inte ta pauser eller gå på toaletten. Det är ohållbart.

Kommunals beräkningar visar att för att komma åt den kroniska underbemanningen så behöver 135 000 fler människor rekryteras under den kommande mandatperioden. Det är en utmaning vars omfattning kan vara svår att greppa – varje år ska ytterligare 33 750 personer välja att börja arbeta inom välfärden.

Av dessa är 18 750 Kommunals medlemsgrupper, framförallt undersköterskor, vårdbiträden och barnskötare.

Om det ska lyckas så handlar det inte enbart om att rekrytera nya medarbetare. Det handlar minst lika mycket om att ta tillvara dem som redan är anställda. Både genom att erfaren personal väljer att stanna och genom att minska sjukfrånvaron. Då behöver arbetsmiljö, villkor och löner bli bättre – mycket bättre. Och det är inte gratis.

60 miljarder motsvarar 128 000 undersköterskor eller 153 000 barnskötare på heltid under ett helt år.

Därför reagerar jag starkt när Moderaterna nu presenterar stora skattesänkningar – men inte hur dessa ska finansieras. Att föreslå skattesänkningar för 60 miljarder under mandatperioden utan att redovisa var pengarna kommer ifrån är ohederligt i relation till Sveriges alla välfärdsarbetare.

Det är inte korrekt att jämföra rakt över, men för att i alla fall ge en känsla för hur enormt mycket pengar det rör sig om så motsvarar 60 miljarder 128 000 undersköterskor eller 153 000 barnskötare på heltid under ett helt år.

Som ordförande för Sveriges största välfärdsförbund blir det självklart att avkräva moderaterna ett svar. Sveriges välfärdsarbetare har rätt att veta om det är deras jobb som ska bort, om deras kollegor som ska bli färre eller om det är lönerna som ska hållas tillbaka.

Det är helt enkelt verklighetsfrånvänt att föreslå stora skattesänkningar i det pressade läge välfärdens arbetare är idag.

Vi i Kommunal vet ju att resurserna, pengarna till välfärden måste öka. Bara då kan fler utbildas, fler anställas – och dagens villkor och löner bli bättre.

Dagens situation är ohållbar och Sverige står inför ett val. I det läget är det enda raka är att alla partier öppet redovisar vilka som ska betala för de förslag som förs fram i valrörelsen.

Tobias Baudin är ordförande i Kommunal