Om Trump överger Parisavtalet kan lockelsen bli övermäktig för Kina att göra detsamma.

Den globala klimatkatastrofen tar ett rejält steg mot att förverkligas, sedan USA:s president Donald Trump i förra veckan gav direktiv om lättnader för den amerikanska kolindustrin. De nya direktiven ackompanjeras av att twittraren i Vita Huset förklarat att talet om klimatkris är en »bluff« och att han inte tänker följa Parisavtalet från häromåret om att minska utsläppen till 2 procent.

Det har diskuterats om Trump är mest en populist som vill surfa på vad han tror är folkets mening eller om han framförallt är storbolagens förlängda arm. I klimatfrågan har dessa båda strävanden ingått en olycksbådande förening.

Han fick 240 000 dollar av kolindustrin i kampanjbidrag. Samtidigt vann Trump åtskilliga röster i delstater som förlorat många arbetstillfällen inom kolbrytning genom att på valmöten lova nya jobb.

När han häromdagen signerade de nya direktiven om kolet upprepade presidenten det horribla löftet att »vi ska ge gruvarbetarna jobben tillbaka«. Men ingen tror ett ögonblick på det. Visserligen är kolbolagens pampar nöjda med att de nya signalerna från regeringen förbättrar lönsamheten en smula, men inte ens de inbillar sig att besluten skapar fler jobb inom kolbrytningen.

Man kan sitta på åskådarplats och tycka att det är nyttigt för Donald Trump att misslyckas med att infria ännu ett vallöfte. Problemet är att det som sker inte kan undgå att få konsekvenser för oss alla.

Det finns flera skäl till att det inte blir så. Ett är att man förr bröt kol under jord, vilket var arbetskraftsintensivt, där man numera enklare tar upp mycket mer kol med schaktmaskiner ovan jord. Ett annat är att många kraftverk som ska producera el inte längre eldar med kol utan har övergått till den billigare naturgasen. Så oberoende av regelverket är kolbranschen i en djup kris. Pådrivande är också att alternativa energislag, som solenergi, på senare år blivit konkurrenskraftiga.

Över hela världen växer därför solenergiindustrin. En bild av att Trump hamnar i en återvändsgränd om jobben är att de som arbetar med solenergi i USA är tre gånger så många som det krympande antalet gruvarbetare.

Man kan sitta på åskådarplats och tycka att det är nyttigt för Donald Trump att misslyckas med att infria ännu ett vallöfte. Problemet är att det som sker inte kan undgå att få konsekvenser för oss alla.

I höstas undertecknade USA:s dåvarande regering och Kinas Paris-avtalet om en begränsning av de utsläpp som skapar uppvärmning, översvämningar och farlig luft. Det är ett bräckligt avtal, eftersom det inte tvingar fram hur utsläppsminskningar ska gå till.

Kina har fram till nu varit kritiskt till Trumps klimatprat. Men vad händer om USA:s president verkligen skrotar Paris-avtalet? Lockelsen för Kina att också överge avtalet kan bli övermäktig.

Med rekordhöga utsläpp och inga ens vaga löften att hålla tillbaka dem, riskerar den stora globala klimatkatastrofen att rycka närmare.