Vad har Kristdemokraterna och Miljöpartiet gemensamt? Båda finns i de senaste mätningarna under riksdagsspärren. Båda har gjort ogenomtänkta utspel efter terrordådet.

I sin kamp för överlevnad föreslår både Ebba Bush Thor (KD) och Gustav Fridolin (MP) att elektroniska fotbojor ska sättas på personer som nekats uppehållstillstånd och som bedöms som säkerhetsrisker.

Förslaget strider mot rättsliga principer. Fotboja kan bara den få som dömts i en domstol för mindre förseelser, men inte på enbart misstankar.

Och åtgärden kan knappast förhindra terrorism. I somras fick en fransk präst halsen avskuren av en person med fotboja.

Så KD:s och MP:s utspel är precis det som många velat undvika, att ogenomtänkta förslag mot terrorism läggs fram innan offren på Drottninggatan ens hunnit i jorden.

Vi inser alla att nya attacker kan komma. I de förhandlingar som regeringen inbjudit de politiska partierna till kan det säkert gå att få enighet om ökad kameraövervakning av allmänna platser.

Den misstänkte gärningsmannen på Drottninggatan kunde snabbt gripas tack vare sådana bilder. Men då hade terrordådet redan skett. Det är svårare att hitta åtgärder som kan förebygga nya attacker.

Att lätta sekretessen mellan myndigheter och säkerhetspolisen verkar däremot vara en god idé.

Alternativet till fotboja är att extrema personer som fått nej till uppehållstillstånd, men som det inte går att avvisa, sätts i förvar, det vill säga fängelse.

Men det finns inte någon uppsjö av sådana förvarsplatser. Också här hamnar vi i rättsosäkra situationer.

Att lätta sekretessen mellan myndigheter och säkerhetspolisen verkar däremot vara en god idé, eftersom hemlighetsmakeri tycks ha försvårat andra lösningar för att mota terrorismen än de rent polisiära.

Det är bra att vi får fler poliser, även om den intressanta frågan egentligen inte är hur många tusen nya tjänster vi önskar oss, utan vad det är för kvalitéer vi vill främja.

På terroristområdet skulle man önska att större resurser också gav oss ett bredare sökljus.

Trots att dådet på Drottninggatan verkar ha utförts med jihadistiska motiv, kan man inte blunda för att fler människor i Sverige dött av högerextremt våld, typ vitmaktmördaren Peter Mangs i Malmö och skolmördaren i Trollhättan. Detta måste avspeglas i polisens prioriteringar.

Några dagar före lastbilsmassakern krävde polisen att militär ska kunna rekvireras som hjälp vid stora terroristattentat. Det skulle kräva att de lagliga restriktioner togs bort för sådant stöd, som funnits sedan militär 1931 sköt ner fem arbetare i Ådalen.

Det är ett klåfingrigt förslag. Militär med kpist och full stridsmundering, som står i gathörnen i Paris och Tel Aviv, är symbolhandlingar av låtsad handlingskraft, som naturligtvis inte kunnat förhindra nya terrordåd. De duktiga, mänskliga och handlingskraftiga poliser, som vi såg för en dryg vecka sedan i Stockholm, behövde inga soldater vid sin sida.